ЦИД » Икономическа програма » Икономически изследвания

   
 

Икономически изследвания

всички

Противодействие на измамите с ДДС: Опитът на България
Изследването анализира механизмите на ДДС измамите като акцентира върху злоупотребите с правото на данъчен кредит. На основата на натрупания международен и български опит са разгледани нормативните и административни предпоставки за данъчни измами в нашето законодателство и възможните решения на проблема. още »
 
Здравната реформа в България: Опит за диагноза и предписание (само на английски език)
Изследвa се реформата в здравеопазването като отговор на пазарните несъвършенства и предизивикателства на предоставянето на здравни услуги. България предприе половинчат вариант на преход в здравеопазването, преминавайки от система на здравни услуги, предоставяни изцяло от държавата към система на частни доставчици в доболничния сектор и публични доставчици в болничния сектор, като и двата сектора са финансирани основно от задължителните вноски в държавната здравоосигурителната система. още »
 
Плоският данък: Икономически и социални ефекти
Изхождайки от класическата концепция за плосък данък на Хол и Рабушка, и практиката от последните години в Централна и Източна Европа изследването анализира възможните икономически и социални последици на такъв тип облагане за България. Българската дискусия се ограничава главно до вертикалното измерение на плоскостта, т.е. „изравняването” на пределните ставки по отношение на равнището на доход. По-важни за България са другите измерения: изравняването на данъчната тежест независимо от източника на доход и елиминирането на данъчните облекчения и изключения. още »
 


   ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА
   Теми
      Екип
 
     Икономически изследвания
   
      Медийно пространство