Карта на сайта

За Центъра


Програми

» Икономическа

+ За програмата 
+ Екип 
+ Събития 
+ Публикации

» Сигурност

+ За програмата 
+ Екип 
+ Събития 
+ Публикации

» Правна

+ За програмата 
+ Екип 
+ Събития 
+ Публикации

» Социологическа

+ За програмата 
+ Екип

› Теми

+ Неформална икономика
+ Корпоративно управление 
+ Приватизация
+ Бизнес среда и чуждестранни инвестиции
+ Икономически изследвания 
+ Статии
+ Интервюта

› Теми

+ Престъпност и полиция
+ Организирана престъпност
+ Човешки права

+ Сигурност
+Евроатлантическа интеграция

› Теми

+ Омбудсман
+ Инициатива за развитие на съдебната реформа 
+ Регистърна реформа 
+ Електронна търговия и електронен подпис
+ Отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност

› Теми

+ Корупционни индекси на Коалиция 2000 
+ Сива икономика 
+ Евробарометър


Инициативи

» Антикорупция

+ За Коалиция 2000 
+ Събития 
+ Публикации

» Инициатива за развитие на съдебната реформа

+ Събития 
+ Публикации

» SELDI

 


› Теми

+ Годишна оценка на корупцията 
+ Корупционни индекси
+ Омбудсман 
+ Антикорупционна конвенция на ООН


› Предишни теми

+ Антикорупционно образование 
+ Медиен мониторинг
+ Сива икономика 
+ Контрабанда и корупция 
+ Корпоративно управление 
+ Програма "Гражданското общество срещу корупцията" 
+ Регионална антикорупционна мрежа 
+ Мониторинг на местните власти