ЦИД >> Предишни статии

 
Енергийна сигурност и управление
Управлението на енергийния сектор в България е изправено пред множество проблеми и предизвикателства от технически, правен и институционален характер. Извършените напоследък ревизии в сектор „Енергетика”, свързани с изпълнението на големи инфраструктурни проекти, разкриха сериозни проблеми в държавното управление. още »
 
Българската енергийна сигурност и диверсификация
Енергийният сектор е от стратегическо значение за постигане на устойчиво социално-икономическо развитие на страната. В същото време българският енергиен сектор остава един от най-малко прозрачните и с най-висок корупционен риск. Всяка четвърта обществена поръчка е сключена в енергийния сектор, което го прави един от основните сектори в страната, където се харчат пари на данъкоплатците. още »
 
Международната конурентоспособност на България 2009
През 2009 г. конкурентоспособността на България е оценена в сравнителен план сред 57 водещи световни и регионални икономики. Тази година България заема 38-мо място, с една позиции по-напред от предходната 2008 г., пред страни като Испания, Бразилия, Полша, Унгария, Турция, Русия, Италия, Румъния, Гърция, Хърватия и Украйна. още »
 
Престъпление без наказание
Дори след приемането на България в ЕС политическата корупция и организираната престъпност все още остават престъпление без наказание. Въпреки отбелязания добър икономически растеж и някои успехи в антикорупционните реформи страната е изправена пред два основни дефицита в противодействието на корупцията и организираната престъпност: на политическа воля и на административен капацитет. още »
 
Сивата икономика в България по време на икономическа криза
Годишният Индекс на скритата икономика в България за 2008 г. бележи умерен спад. За сравнение, при първото изчисляване на индекса през 2002 г. той е бил с 40% по-висок. Спадът се дължи на намаляването на скритата икономика във всички измеравни нейни проявления – укриването на труд, обороти и данъци. Възприятията на бизнеса за съществуването на скрита икономика в страната, обаче продължават да нарастват от 2006 г. насам. Съществува сериозна опасност от повишаване на равнището на скритата икономика с нарастване на рисковете пред икономическия растеж в следствие на икономическата рецесия в най-развитите световни икономики, вкл. еврозоната. още »
 
Кръгла маса: Проект на Закон за отбраната на Република България
На 27 октомври 2008 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе кръгла маса за публично обсъждане на проекта за Закон за отбраната на Република България. В кръглата маса взеха участие министърът на отбраната Николай Цонев, началникът на Генералния щаб на Българската армия генерал Златан Стойков, народни представители, зам.-министри, бивши началници на Генералния щаб и зам.-министри на отбраната, експерти и представители на медиите. още »
 
Публично заседание на Държавно-обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността
На 8 септември 2008 год. Държавно-обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността проведе публично заседание на тема: „Динамика на конвенционалната престъпност в България 2006 -2007 година”.
Във встъпителните си думи председателят на Комисията г-н Михаил Миков, Министър на вътрешните работи, подчерта значението на Националните изследвания на престъпността в България, редовното открито представяне на резултатите от тях и приноса в това отношение на Центъра за изследване на демокрацията, като организация, която се занимава най-активно с въпросите на превенцията на престъпността. още »
 
Международната конкурентоспособност на България 2008
С участието на Центъра за изследване на демокрацията тази година България за трети път е включена в най-старата ежегодна класация на конкурентоспособността на икономиките – IMD World Competitiveness Yearbook 2008: Годишникът на световната конкурентоспособност 2008 на IMD (International Institute for Management Development). Предходните две издания на книгата за България през 2006 и 2007 г. намериха място във формирането на политиката за конкурентоспособност на българското правителство и в конкретни програмни документи на Министерството на икономиката и енергетиката. още »
 
CSD Brief No 14: Правосъдие и правоприлагане по границите на България след присъединяването към ЕС
Укрепването на наказателното правосъдие и подобряването на трансграничното сътрудничество между съдебните и правоохранителните органи са крайно необходими за Европейския съюз и държавите-членки като ефективен отговор на нарастващата заплаха от трансграничната престъпност. Настоящата публикация е свързана с публикувания през 2007 г. доклад на Центъра Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони и разглежда отношението на съответните държавни институции към отправените в доклада препоръки и мерките, предприети за тяхното изпълнение. още »
 
Организираната престъпност в България: Пазари и тенденции
За разлика от престъпността в „нормалните общества”, в посткомунистически държави като България организираната престъпност е не толкова девиантен феномен, колкото характеристика на до голяма степен криминален преход от държавна към частна собственост и от етатистки монопол върху икономиката към хаотично възникващи частноикономически отношения в условията на слаба държавност и институционален вакуум след 1989 г. още »
 

1 | 2 | 3