ЦИД >> Предишни статии

 
Европейската перспектива за Западните Балкани
През 2018 г. Европейският съюз, НАТО и страните от Западните Балкани имат уникалния шанс да възродят Евроатлантическата перспектива пред региона. Европейската комисия с основание поставя въпросите за върховенството на закона и сигурността, включително хибридните заплахи, на челно място в новата си Стратегия за разширяването. Присъединяването на Черна гора към НАТО и разкриването на нови възможности за присъединяване към ЕС пред Сърбия и Черна гора са ясен знак за политическа ангажираност към Западните Балкани. още »
 
Руското икономическо влияние в Западните Балкани
Западните Балкани са се превърнали в един от регионите, в които Русия се опитва да засили присъствието си през последното десетилетие. В опита си да подобри разбирането относно ефекта от взаимодействието между съществуващите управленски дефицити и капиталовите потоци към региона от страни с авторитарен режим, Центърът за изследване на демокрацията подготви оценка на руското икономическо присъствие в Сърбия, Черна гора, Македония, Босна и Херцеговина. още »
 
Енергийният сектор в България до 2050 г.
Българското правителство постигна заложената с хоризонт 2020 г. цел 16 % от потребяваната в страната електроенергия да е произведена от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Много по-голямо предизвикателство със значителен ефект върху политиката на страната относно ядрените и топлоелектрическите централи обаче ще бъде увеличаването дела на ВЕИ в производството на електроенергия до равнища, които гарантират над 90 % декарбонизация на сектора в съответствие с дългосрочната политика на ЕС. още »
 
Противодействие на радикализация и терористични заплахи
В последното десетилетие противодействието на радикализацията, водеща до прояви на тероризъм, придобива все по-голяма важност за много Европейски държави. Това е въпрос, чиито драматични измерения станаха особено видими с атаките в Париж от 2015 година. Ситуацията в Сирия и Ирак и появата на т. нар. Ислямска Държава доведоха до нови заплахи за сигурността на континента, особено по отношение на Европейските граждани, присъединяващи се към ИД като чуждестранни бойци. още »
 
Нови мерки за противодействие на руското влияние в духа на препоръките в доклада „Кремълският наръчник“
Десет сенатори от Републиканската и Демократическата партия внесоха Законопроекта за противодействие на руските враждебни действия от 2017 г., предвиждащ разностранни санкции срещу Русия за хакерските й атаки и други агресивни и дестабилизиращи действия в САЩ и Европа. В предложението са отразени някои от основните изводи и препоръки на съвместния доклад на Центъра за изследване на демокрацията и Центъра за стратегически и международни изследвания „Кремълският наръчник: руското влияние в Централна и Източна Европа“, например, че Русия се опитва да упражнява все по-голямо влияние в Европа, като насажда „недоверие в демократичните институции“ и „участва в доказани корупционни практики”. още »
 
Руското влияние в Централна и Източна Европа
Ефектът от руското влияние е осезаем в почти цяла Централна и Източна Европа. След 2008 г. руските лидери агресивно си служат с икономическата власт, която природните ресурси им осигуряват, мрежите на някогашните служби за сигурност и традиционните прийоми на меката (невоенна) сила, за да експлоатират и задълбочат стратегическите слабости на страните в региона и по този начин да подкопаят целостта на Европейския съюз и здравината на трансатлантическия съюз. Това са някои от заключенията на 16-месечното ни изследване на „Кремълския наръчник”, което анализира руската намеса в политиката и икономиката на Централна и Източна Европа. още »
 
Завладяване на държавата
През последните години Системата за мониторинг на корупцията на Центъра за изследване на демокрацията показва, че административната корупция в България не намалява. Същото се отнася и за една още по-всеобхватна форма на корупция – завладяването на държавата. Тези две прояви са тясно свързани, тъй като представляват различни аспекти на едно и също явление: корупционно поведение. Масовата административна корупция в страната е показателна не само за нарушения и злоупотреби от страна на държавните служи- тели при взаимодействието им с бизнеса и гражданите. Ситуацията се усложнява от високите нива на политическа корупция – т.е. многобройните корупционни отношения и зависимости, в които са въвлечени висши държавни служители и политици на управленско ниво. още »
 
Засилване на устойчивостта срещу корупцията
Системната корупция продължава да е основен проблем в Югоизточна Европа и през 2016 г., като в много от страните в региона в една или друга степен е налице завладяване на държавата. Реформаторските среди в отделните държави и на международно равнище са загрижени преди всичко за политическата корупция, която има широко разпространение, измества даването на дребни подкупи и нанася значителни вреди върху социално-икономическия живот в региона. Миграционната криза, икономическата стагнация и геополитическото противопоставяне Русия – ЕС налагат по-силна ангажираност на Европейския съюз с региона. още »
 
Медийната (не)зависимост в България
Интересът към ролята на българските медии се засили след успешния опит за превръщането на част от тях в инструмент за предизвикване и управление на политически кризи (2013 – 2014 г.). Това стана на фона на две дълбоки кризи в българския медиен пазар. От една страна, икономическата криза от 2009-2013 г. унищожи почти половината от рекламния пазар. От друга, старите механизми за финансиране на медиите бяха разрушени в резултат на интернет революцията, експлозията на социалните мрежи и мобилните комуникации. още »
 
Финансиране на организираната престъпност
Финансирането на организираната престъпност е характерно за всички криминални пазари, въпреки че рядко попада в полезрението на правоохранителните институции. Достъпът до финансиране е важна бариера за криминалните актьори, които се стремят да навлязат или разширят дейностите си на даден престъпен пазар. По-доброто познаване на източниците и механизмите на финансиране на криминалните пазари дава възможност за намиране на по-интелигентни и ефективни подходи за разследване и превенция на организираната престъпност. още »
 

1 | 2 | 3