ЦИД » Коалиция 2000 » Малки проекти

   
 

Програма "Гражданското общество срещу корупцията" на Коалиция 2000

Програмата "Гражданското общество срещу корупцията", както и предишни програми на Коалиция 2000 като "Прозрачност на местната власт" и “Мониторинг на местните власти”, дават възможност на местни неправителствени организации да осъществят идеите и проектите си чрез малките грантове, отпускани от Коалиция 2000. Целта на тези програми е да се постигне конструктивно взаимодействие между институциите и гражданските структури и да се подпомогне възможно най-широкото участие на гражданското общество в осъществяването на разнообразни дейности, свързани с повишаване на прозрачността и борбата с корупцията, прилагайки опита на Коалиция 2000 на местно ниво.

Финансирани проекти по програма "Прозрачност на местната власт" на Коалиция 2000 в периода 1999-2001 г.
Финансирани проекти по програма "Мониторинг на местните власти" Коалиция 2000 в периода 2003-2004 г.
Финансирани проекти по програма "Гражданското общество срещу корупцията" на Коалиция 2000 през 2003 г.
Финансирани проекти по програма "Гражданското общество срещу корупцията" на Коалиция 2000 през 2004 г.

Публикации
Антикорупционна тетрадка”, Национална младежка организация за социално и икономическо развитие (НМОСИР), гр. Стара загора - януари, 2005 г.
Брошура със съвети към граждани за борба срещу незаконното строителство и преустройство на сгради, Гражданското сдружение срещу корупцията и незаконното строителство, гр. София - януари, 2005 г.
Информациона брошура "Антикорупционно образование и гражданско противодействие на корупцията в СУ “Св. Климент Охридски”, Фондация “Социален диалог”, гр. София - януари, 2005 г.
Сборник с есета "Младите - автори на обществената промяна" на варненски средношколци, Фондация "Град и култура", гр. Варна - декември, 2004 г.
Сборник от статии: “Образование без корупция или как ниското качество провали българската образователна система”, Фондация “Пространство Култура”, гр. София - август, 2004 г.

Електронни помагала
Електронно учебно помагало за учители от средните училища "Антикорупционно образование в средното училище", Сдружение "Елисавета Кларк и Пенка Касабова", гр. София - януари 2005 г.
Електронно учебно помагало “Антикорупция и гражданство”, Фондация "Пайдея", гр. София - декември 2004 г.

Уеб страници
Уеб страница по проект "Отворени врати за гражданите на Разград" на "Българско сдружение за честни избори и граждански права", Разград
Портал "Антикорупционно образование", създадена от "Национална младежка организация за социално и икономическо развитие", Стара Загора по проект "Национална студентска инициатива "Аз не корумпирам!"
Уеб страница по проект "Антикорупционно образование и гражданско противодействие на корупцията в СУ Св. Климент Охридски" на Фондация "Социален диалог", София


   Коалиция 2000

   ТЕМИ

   ПРЕДИШНИ ТЕМИ
      Полезни връзки
 
      Партньорство
 

Потал Антикорупционно образование