ЦИД » Коалиция 2000 » Котрабанда и корупция

   
 

Контрабанда и корупция

Контрабандата и свързаната с нея корупция на Балканите представлява предизвикателство пред реформите в митниците, митническите процедури, тяхното правно регулиране, както и пред създаването на етични стандарти за митническите служители. Коалиция 2000 публикува няколко експертни анализа на текущото състояние на проблема и инициира консултации и дискусии с цел намирането на най-добрите начини за предотвратяването на контрабандата и корупцията. Съществена част от работата на Коалицията е установяването на ефективно публично-частно партньорство за ограничаване на контрабандата в България и на Балканите.

Виж повече за анализа "Корупция, контрабанда и институционална реформа"


   Коалиция 2000

   ТЕМИ

   ПРЕДИШНИ ТЕМИ
      Полезни връзки