ЦИД » Коалиция 2000 » Сива икономика

   
 

Сива икономика

Размерът и разпространението на сива икономика в България е един от основните източници на корупционен натиск. Коалиция 2000 провежда редица мерки на експертно ниво, не само по отношение на нелегалния трафик, но също и в областта на сивата икономика и потенциалното й влияние върху корупцията в публичната администрация. Коалиция 2000 публикува няколко анализа, разработени от изследователи и експерти и съдържащи данни и оценки за сивата икономика и връзката й с корупцията и незаконните дейности. През 2003 г. експертна група по сива икономика в рамките на Коалиция 2000, подготви Доклад за оценка на сивата икономика в България, въз основа на тримесечните емпирични изследвания, провеждани от агенция “Витоша рисърч”.

Виж съдържанието на книгата "Неформалната икономика в страните – кандидатки за членство в ЕС" (на български език)

Виж съдържанието на книгата "Неформалната икономика в страните-кандидатки за членство в ЕС" (на английски език)

Виж повече за дейността на Центъра за изследване на демокрацията по темата Сива/Неформална икономика


   Коалиция 2000

   ТЕМИ

   ПРЕДИШНИ ТЕМИ
      Полезни връзки