ЦИД » Коалиция 2000 » Антикорупционна конвенция на ООН

   
 

Антикорупционна конвенция на ООН

Част от дейностите на Коалиция 2000 са насочени към усилията за установяване на глобални антикорупционни стандарти. Българското правителство демонстрира подкрепата си към международните инициативи в работата на Коалиция 2000 като по време на преговорите за приемането на Антикорупционната конвенция на ООН представи съвместен доклад за българския опит в измерването на корупцията. Предвиждат се и по-нататъшни стъпки за установяването на обща международна рамка за мониторинг на изпълнението на Антикорупционната конвенция.


   Коалиция 2000

   ТЕМИ

   ПРЕДИШНИ ТЕМИ
      Полезни връзки