ЦИД » Икономическа програма » Корпоративно управление » За инициативата

   
 

За инициативата

Инициативата за корпоративно управление е коалиция на български неправителствени организации, основана в началото на 1999 г. от Асоциацията на индустриалния капитал в България, Асоциацията на доброволните пенсионни фондове, Центъра за икономическо развитие, Съюза на инвеститорите и Асоциацията на притежателите на ценни книжа. Нейната основна цел е да улесни въвеждането на стандарти на корпоративно управление и процедури, които ще гарантират отчетност, прозрачност и контрол в икономиката.

Инициативата за корпоративно управление действа в две основни насоки:

  • Изработване на широк кръг препоръки за практически мерки и процедурни инструменти, които улесняват въвеждането на съвременните принципи на корпоративно управление чрез регулярна диагностика и анализ на състоянието на съществуващите корпоративни структури;

 

  • Разясняване на практическото значение на принципите на корпоративно управление за ефективна работа на дружествата и осигуряването на отчетност, прозрачност и защита правата на акционерите чрез обучение, образователни програми и информиране на обществеността.


   Корпоративно управление

   Контакт

Тодор Ялъмов, координатор
Център за изследване на демокрацията
ул. Александър Жендов 5
София 1113, България
Тел: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
Ел. поща:
todor.yalamov(at)online(dot)bg

      Ние препоръчваме
 


Бяла книга за корпоративното управление в Югоизточна Европа
(Adobe PDF, 1.46 MB)