ЦИД >> SELDI

 

Инициатива за развитие и почтеност в Югоизточна Европа (SELDI)

Поради негативното си въздействие върху социалното и икономическото развитие, особено в контекста на икономическа криза, корупцията се нарежда сред най-належащите проблеми в региона на Югоизточна Европа. В същото време, капацитета на структурите на гражданското общество (СГО) за мониторинг на този феномен, както и за предприемането и предлагането на адекватни мерки за постигане на политическа промяна, остава нисък. С цел предоставянето на решения на този проблем през ноември 2012 г. седемнадесет СГО от девет държави в рамките на Югоизточна Европа (Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово, Македония, Черна гора, Сърбия и Турция) сформираха регионалната мрежа „Инициатива за развитие и почтеност в Югоизточна Европа“ (SELDI). SELDI e коалиция, чиято мисия е да допринесе за развитието на динамично гражданско общество в Западните балкани и Турция, способно да участва в обществения дебат и да постига влияние върху политиката и процеса на вземане на решения в областта на антикорупцията и доброто управление.
За повече информация посетете страницата на SELDI.

Събития

Обучителен семинар в Скопие по инициативата SELDI, 7-8 ноември 2013 г.

Работна среща: Подготовка на антикорупционната програма в Република Македония, 3-4 септември 2013 г.

Конференция на мрежата SELDI "Основни корупционни предизвикателства и мерки за противодействие в Югоизточна Европа", 22 май 2013 г.

Конференция за откриване на мрежата SELDI, 5 март 2013 г.

Първа среща на проектите, финансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ 2012, 21 януари 2013 г.

Регионален мониторинг на корупцията в Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Румъния, Хърватия и Югославия

Публикации 

Стратегия и План за действие на SELDI (Adobe PDF, 818 KB)

Анти-корупция в Югоизточна Европа: първи стъпки и политики (само на английски език)

Контрабандните канали в Югоизточна Европа 


За контакт
Руслан Стефанов, Координатор на SELDI 
Изпълнителен секретариат на SELDI 

Център за изследване на демокрацията
ул. Александър Жендов 5 
София 1113, България 
Тел: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
Email: ruslan.stefanov(at)online(dot)bg