ЦИД » Икономическа програма » Антикорупция

   
 

Антикорупция

От 1998 г. Центърът за изследване на демокрацията е пионер в антикорупционните усилия на българското гражданско общество. Центърът въведе иновативен формат за изграждане на публично-частни коалиции и сътрудничество между неправителствени организации и държавни институции с цел повишаване на осведомеността и застъпничество за ефективни анти-корупционни политики.

Форматът се състои от три стълба:

СМК се основава на виктимизационни проучвания сред населението и бизнеса, които измерват динамиката на корупцията. Системата е включена в Инструментариума на ООН за борба с корупцията като добра национална практика и служи за пример в разработването на подобни инициативи, като мониторинга на изпълнението на Конвенцията на ООН срещу корупцията, подготовката на Доклада на ЕС за борбата с корупцията и др. През 2010 г. по искане на Европейската комисия Центърът за изследване на демокрацията изготви първото по рода си Изследване на връзките между корупцията и организираната престъпност в ЕС-27, което да послужи в подкрепа на усилията на ЕК за формулиране на политика в тази област. Центърът за изследване на демокрацията ще продължи да работи по дебата за политиката на ЕС за борба с корупцията, както и по специфични политики и практически мерки за подобряване на доброто управление в България.

 

Събития

всички събития

Ефективна превенция на корупцията чрез оценка на риска
В Любляна се състоя форум с участието на над 60 експерти от министерства на правосъдието, антикорупционни органи и неправителствени организации от Югоизточна Европа. Темата на дискусиите бе оценката на корупционния риск и антикорупционния анализ на законодателство в региона. Експертите обсъдиха корупционните схеми и характерните за икономиките в региона корупционни модели. още »
 
Подобряването на демократичното управление като предпоставка за икономически растеж на Югоизточна Европа: съвременни политики и бъдещи перспективи
Берлинският процес постави началото на нова глава в европейската интеграция на Западните Балкани, необходима поради сериозните дефицити в демократичното управление на страните от Югоизточна Европа. Според изследването Balkans Barometer 2016 на Регионалния съвет за сътрудничество, корупцията остава един от най-наболелите проблеми за хората от Западните Балкани. още »
 
Европейските фондове и уроците от тяхното управление в България и в Румъния
Десет години след приемането на България и Румъния в ЕС, проблемът с корупцията продължава да бъде определящ за статута на двете държави. Какво е въздействието на европейските финансовите ресурси върху управлението и довели ли са те до реални резултати срещу корупцията? Съумяха ли по-стриктните правила за усвояване на европейски средства да повишат прозрачността и ефикасността на системата за обществени поръчки? още »
 

Публикации

всички публикации


Корупцията в частния сектор в България

Антикорупция: прилагане и оценка на антикорупционни мерки и политики (МАКПИ)

Скрита власт: оценка на корупцията и скритата икономика в Югоизточна Европа


   ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА

   ТЕМИ

      Полезни връзки
 

Доклади за оценка на корупцията

Българският антикорупционен портал

Коалиция по Конвенцията на ООН срещу корупцията

Фондация Азия-Европа

Инициатива SELDI

ANTICORRP