ЦИД » Коалиция 2000

   
 

За Коалиция 2000

Коалиция 2000 е инициатива на неправителствени организации, насочена към борба с корупцията чрез изграждането на партньорство между гражданските сдружения, бизнеса и неправителствените организации, от една страна, и държавните организации, от друга, с цел прилагането на успешна стратегия за борба с корупцията в България.

Коалиция 2000 започна работа през 1997 година по инициатива на Центъра за изследване на демокрацията и група неправителствени организации с подкрепата на Американската агенция за международно развитие.

Мисията на Коалиция 2000 е да повиши обществената нетърпимост към корупцията като елемент на демократичните ценности и да подпомогне практическото прилагане на механизми, осигуряващи прозрачност и доверие.

Виж повече за Коалиция 2000 


   Коалиция 2000

   ТЕМИ

   ПРЕДИШНИ ТЕМИ
      Полезни връзки