ЦИД » Център за дистанционно обучение и развитие » Събития

 

Събития

[ 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 ]
Серии от видеоконференции: Развитие на частния сектор
На 25 октомври 2006 г. Центърът за дистанционно обучение (София) и Глобалната мрежа за обучение и развитие на Световна банка, с подкрепата на Австрийската агенция за развитие стартираха три паралелни серии от видеоконференции, обединени в рамките на Инициативата за развитие на частния сектор в Югоизточна Европа. Сериите от видеоконференции приключиха през май 2007 г. още »
 
Серия видеоконференции: Италия и нейните индустриални клъстери
На 2 февруари 2006 г. Центърът за дистанционно обучение и развитие стартира серия от пет видеоконференции, по време на които ще бъде представен италиянския модел на местно икономическо развитие и ролята на индустриалните клъстери за изграждането на жизненоспособна икономическа и социална среда. още »
 
Видеоконференция: Социално предприемачество
На 30 януари 2006 г. Центърът да дистанционно обучение и развитие – София беше домакин на видеоконфаранция, на която беше представен глобалния опит в областта на социалното предприемачество. Участниците във видеоконференцията подчертаха важността на социалното предприемачество за решаването на редица проблеми, включително развитието на общности с нисък доход, управление на инфраструктурата, основните нужди на образованието, намаляване на последиците от природните бедствия и др. още »
 
Видеоконференция: Световен ден за борба със СПИН
На 1 декември 2005 г. Центърът за дистанционно обучение и развитие – София беше домакин на видеоконференция, посветена на Световния ден за борба със СПИН. Във видеоконференцията участваха младежи, които споделиха информация, добри практики и опит за ограничаване на разпространението на СПИН. още »
 
Сeрия от видеоконференции: Семинар по глобални въпроси
През октомври 2005 г. започна серия от видеоконференции, организирана от Световната банка с домакин Центъра за дистанционно обучение на Центъра за изследване на демокрацията. още »
 
Видеоконференция “Корупция и организирана престъпност”
На 30 септември 2005 г. Центърът за изследване на демокрацията и Центърът за дистанционно обучение и развитие - София проведоха видеоконференция на тема: “Корупция и организирана престъпност”. Тя беше излъчена пред представители на държавни институции, неправителствени организации, частния бизнес и донори в Академията по публична администрация към президента на Украйна в Киев, Украйна и експерти по въпросите на развитието от обществения и частния сектор в офиса на Световната банка в Бишкек, Киргизстан. още »
 
Видеоконференция “Техники за оценка и измерване на корупцията”
На 21 септември 2005 г. Центърът за изследване на демокрацията и Центърът за дистанционно обучение и развитие - София организираха четвъртата видеоконференция от пилотна програма “Антикорупция” на тема “Техники за оценка и измерване на корупцията”. още »
 
Видеоконференция “Граждански инициативи за реформа в съдебната система и противодействие на корупцията”
На 16 септември 2005 г. Центърът за изследване на демокрацията и Центърът за дистанционно обучение и развитие - София организираха третата видеоконференция от пилотната програма по “Антикорупция”, на тема “Граждански инициативи за реформа в съдебната система и противодействие на корупцията”. още »
 
Видеоконференция "Скрита икономика и корупция"
На 9 септември 2005 г. Центърът за изследване на демокрацията и Центърът за дистанционно обучение и развитие - София организираха видеоконференция на тема “Скрита икономика и корупция” за представители на държавни институции, неправителствени организации, частния бизнес и донори в Киев, Украйна и Бишкек, Киргистан. още »
 
Видеоконференция “Публично-частното партньорство в борбата с корупцията”
На 18 юли 2005 г. Центърът за изследване на демокрацията организира видеоконференция на тема “Публично-частното партньорство в борбата с корупцията” за представители на Академията по публична администрация в Киев, Украйна и експерти по въпросите на развитието от офиса на Световната банка в Бишкек, Киргистан. още »
 

1 | 2 | 3