ЦИД >> Център за дистанционно обучение и развитие

   
 

Събития

всички събития

Серии от видеоконференции: Развитие на частния сектор
На 25 октомври 2006 г. Центърът за дистанционно обучение (София) и Глобалната мрежа за обучение и развитие на Световна банка, с подкрепата на Австрийската агенция за развитие стартираха три паралелни серии от видеоконференции, обединени в рамките на Инициативата за развитие на частния сектор в Югоизточна Европа. Сериите от видеоконференции приключиха през май 2007 г. още »
 
Серия видеоконференции: Италия и нейните индустриални клъстери
На 2 февруари 2006 г. Центърът за дистанционно обучение и развитие стартира серия от пет видеоконференции, по време на които ще бъде представен италиянския модел на местно икономическо развитие и ролята на индустриалните клъстери за изграждането на жизненоспособна икономическа и социална среда. още »
 
Видеоконференция: Социално предприемачество
На 30 януари 2006 г. Центърът да дистанционно обучение и развитие – София беше домакин на видеоконфаранция, на която беше представен глобалния опит в областта на социалното предприемачество. Участниците във видеоконференцията подчертаха важността на социалното предприемачество за решаването на редица проблеми, включително развитието на общности с нисък доход, управление на инфраструктурата, основните нужди на образованието, намаляване на последиците от природните бедствия и др. още »
 
Видеоконференция: Световен ден за борба със СПИН
На 1 декември 2005 г. Центърът за дистанционно обучение и развитие – София беше домакин на видеоконференция, посветена на Световния ден за борба със СПИН. Във видеоконференцията участваха младежи, които споделиха информация, добри практики и опит за ограничаване на разпространението на СПИН. още »
 


   Дистанционно обучение
      За контакти
 

Даниела Минева
Координатор
ул. Александър Жендов 5
София 1113
България
Тел: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
Ел. поща:
daniela.mineva@online.bg