ЦИД » Правна програма » Съдебна Реформа » Събития

 

Събития

[ 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
Mеждународен семинар „Укрепване на сътрудничеството в борбата с тероризма: законодателство, институции и нови идеи”
На 13-14 декември 2007 г. представители на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията взеха участие в международен семинар на тема „Укрепване на сътрудничеството в борбата с тероризма: законодателство, институции и нови идеи”. още »
 
Кръгла маса: Отнемането на имущество в България: политики и първи резултати
На 5 декември 2007 г. във Вашингтон Центърът за изследване на демокрацията и Службата на Министерството на правосъдието на САЩ за развитие и професионално обучение на прокурори организираха кръгла маса на тема „Отнемането на имущество: политики и първи резултати”. Обръщение към участниците в събитието направи председателят на българската Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД), професор Стоян Кушлев. още »
 
Представяне на "Коментар на Закона за търговския регистър"
На 5 декември 2007 г. Центърът за изследване на демокрацията представи поредната си публикация - "Коментар на Закона за търговския регистър".

Представянето бе открито от д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма, която благодари на целия авторски колектив и на посолството на Кралство Норвегия за финансовата подкрепа по издаването на Коментара. още »
 
Кръгла маса: Отнемането на незаконно придобито имущество: опитът на Ирландия и България
На 29 ноември 2007 г. Центърът за изследване на демокрацията и Посолството на Ирландия в София организираха кръгла маса на тема „Отнемането на незаконно придобито имущество: опитът на Ирландия и България”. още »
 
Кръгла маса „Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони”
На 13 ноември 2007 г. в хотел „Шератон” в София Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема „Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони”. още »
 
Представяне на доклада „Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони”
На 9 ноември 2007 г. в град Бургас Центърът за изследване на демокрацията представи доклада „Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони”. Докладът изследва общите проблеми и спецификите в разкриването, разследването и наказването на деяния, свързани с нелегално преминаване на хора или пренасяне на определени вещи през границите на страната, определяни като трансгранични престъпления. още »
 
Представяне на доклада „Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони”
На 18 октомври 2007 г. в Окръжния съд в град Кюстендил Центърът за изследване на демокрацията представи доклада „Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони”. Участие в срещата взеха представители на съдилищата и прокуратурите в Кюстендил, на кюстендилската Окръжна следствена служба, Регионалния граничен сектор, полицията и др. още »
 
Кръгла маса: Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони
На 1 юни 2007 г. Центърът за изследване на демокрацията с подкрепата на Британското посолство в София организира кръгла маса на тема: „Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони”. още »
 
Обучителен семинар на магистрати от Турция
На 12 януари 2007 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе обучителен семинар за магистрати от Турция по проекта „Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони”. Проектът се осъществява от Центъра с финансовата подкрепа на Британското посолство. Целта на срещата бе обмен на информация във връзка с подготовката на доклад за състоянието и проблемите при разкриване и наказване на трансгранични престъпления. още »