ЦИД » Правна програма » Съдебна Реформа » Събития

 

Събития

[ 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
Посещение на представители на Главния съвет на съдебната власт на Испания в Центъра за изследване на демокрацията
По време на посещението на 25 ноември 2003 г. испанските експерти се срещнаха с представители на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията и обсъдиха възможностите за прилагане на испанския опит в процеса на реформа на българската съдебна власт. още »
 
Пресконференция: Представяне на Програмата за противодействие на корупцията в съдебната власт
На пресконференцията, проведена на 2 октомври 2003 г., беше представена Програмата за противодействие на корупцията в съдебната власт, подготвена със съвместните усилия на водещи български юристи, включително и магистрати, влиятелни неправителствени организации, представители на държавни институции и експерти. още »
 
Работна среща: Обсъждане на Програмата за противодействие на корупцията в съдебната власт
На 24 юни 2003 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе работна среща, организирана от Коалиция 2000 и посветена на обсъждането на работния вариант на Програмата за противодействие на корупцията в съдебната власт още »
 
Кръгла маса: Морал и етика в юридическите професии
По време на дискусията, проведена на 6 юни 2003 г. с участието на представители на законодателната и съдебната власт, професионалните гилдии на юристите, академичната общност и неправителствени организации, бяха представени и обсъдени етични кодекси на различните юридически професии. още »
 
Кръгла маса: Испанският опит в съдебната реформа: възможности за прилагането му в България
По време на кръглата маса, организирана на 29 май 2003 г., бяха обсъдени възможностите за прилагане на испанския опит в осъществяване на реформата в съдебната власт. Специален гост на дискусията бе Алберто Дорего, генерален директор за модернизирането на правосъдната система към Министерството на правосъдието на Испания. още »
 
Дискусия: Испанският опит в съдебната реформа: уроци за българския преход
На 30 април 2003 г. в Мадрид се проведе дискусия на тема "Опитът на Испания в реформирането на системата на съдебната власт" с участието на представители на Центъра за изследване на демокрацията и на Главния съвет на съдебната власт на Испания. още »
 
Кръгла маса: Конституцията и съдебната реформа
На 15 април 2003 г. се проведе кръгла маса на тема "Конституцията и съдебната реформа", организирана съвместно от Съюза на юристите в България и Центъра за изследване на демокрацията. Предмет на дискусията бяха предложения за изменение на Конституцията, направени от различни институции и политическите сили, подписаната декларация между тях и решение №3 от 10 април 2003 г. по конституционно дело №22 от 2002 г. Участваха министърът на правосъдието, депутати, съдии от Конституционния съд, магистрати, представители на държавни институции, неправителствени организации и академичната общност, експерти. още »
 
Работна среща за представяне и обсъждане на предложенията на работните групи за първоначален вариант на Програмата за противодействие на корупцията в съдебната власт
На 30 и 31 март 2003 година Центърът за изследване на демокрацията организира работна среща за представяне и обсъждане на предложенията на работните групи за първоначален вариант на Програмата за противодействие на корупцията в съдебната власт. още »