ЦИД » Правна програма » Съдебна Реформа » Събития

 

Събития

[ 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
Кръгла маса „Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони”
На 13 ноември 2007 г. в хотел „Шератон” в София Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема „Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони”. още »
 
Представяне на доклада „Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони”
На 9 ноември 2007 г. в град Бургас Центърът за изследване на демокрацията представи доклада „Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони”. Докладът изследва общите проблеми и спецификите в разкриването, разследването и наказването на деяния, свързани с нелегално преминаване на хора или пренасяне на определени вещи през границите на страната, определяни като трансгранични престъпления. още »
 
Представяне на доклада „Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони”
На 18 октомври 2007 г. в Окръжния съд в град Кюстендил Центърът за изследване на демокрацията представи доклада „Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони”. Участие в срещата взеха представители на съдилищата и прокуратурите в Кюстендил, на кюстендилската Окръжна следствена служба, Регионалния граничен сектор, полицията и др. още »
 
Кръгла маса: Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони
На 1 юни 2007 г. Центърът за изследване на демокрацията с подкрепата на Британското посолство в София организира кръгла маса на тема: „Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони”. още »
 
Обучителен семинар на магистрати от Турция
На 12 януари 2007 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе обучителен семинар за магистрати от Турция по проекта „Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони”. Проектът се осъществява от Центъра с финансовата подкрепа на Британското посолство. Целта на срещата бе обмен на информация във връзка с подготовката на доклад за състоянието и проблемите при разкриване и наказване на трансгранични престъпления. още »
 
Работни срещи на магистрати от Турция и България
На 13 и 14 септември 2006 г. в гр. Хасково се проведоха работни срещи на магистрати от Турция и България с цел установяване на контакти и обмен на информация по разкриването, разследването и наказването на трансгранични престъпления. Центърът за изследване на демокрацията организира работните срещи в сътрудничество със Съюза на съдиите в България и Хасковския окръжен съд. още »
 
Семинар на тема „Съдебната власт и противодействието на престъпността и корупцията”
Семинарът, който се проведе на 7 юли 2006 г. в Бургас, е третият от поредицата обучителни семинари на тази тема. още »
 
Семинар на тема „Съдебната власт и противодействието на престъпността и корупцията”
На 6 юли 2006 г. във Варна се проведе вторият от поредицата обучителни семинари на тема „Съдебната власт и противодействието на престъпността и корупцията”, организирани съвместно от Центъра за изследване на демокрацията и Глобал Фиск мениджмънт.

още »
 
Дискусия на тема „Наказателното правосъдие в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз. Проблеми във връзка с прилагането на новите НПК и Закон за МВР”
Дискусия на тема „Наказателното правосъдие в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз. Проблеми във връзка с прилагането на новите НПК и Закон за МВР” се проведе на 6 юни 2006 г., организирана от Центъра за изследване на демокрацията и МВР. Участие е в дискусията взеха представители на МВР, съдебната и законодателната власт и експерти. още »
 
Пресконференция по повод започването на проекта “Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони”
На 9 май 2006 г. в Окръжния съд в град Хасково, в присъствието на съдии и прокурори от съдилищата и прокуратурите в Хасково и Свиленград, представители на хасковската Окръжна следствена служба, на полицията, митниците и др., бе обявено началото на проекта “Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони”. Проектът ще се осъществява от Центъра за изследване на демокрацията с финансовата подкрепа на Британското посолство. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8