ЦИД >> Програма Сигурност >> Организирана престъпност >> Пазари на организираната престъпност >> Разпространение на малки оръжия

   
 

Оценка на контрола на малките оръжия в България

Центърът за изследване на демокрацията, в сътрудничество със Сейфъруърлд, Великобритания, работи върху оценка на контрола върху малките оръжия в България. Оценката ще позволи задълбочен анализ на проблемите, произтичащи от системата за контрол върху малките оръжия и ще създаде възможност за търсене на възможни пътища за решаването им.

През 2003 г. работна група, съставена от експерти от правителствени институции и неправителствени организации, включително изследователи в областта на икономиката на отбраната, правни експерти, медийни анализатори и експерти в областта на социологическите изследвания, подготви доклад за експортния контрол на малки оръжия в България Българският износ на оръжие който беше представен по време на публичната дискусия Разпространението на малки оръжия и организирана престъпност в България на 5 април 2004 г. в Центъра за изследване на демокрацията.

В продължение на оценката на експортния контрол на малки оръжия, през 2004 г. Центърът започна проучване на криминогенните и социално-икономически ефекти от разпространението на огнестрелно оръжие в България в рамките на проект, подкрепен от Координационния център за контрол на малките оръжия и леките въоръжение в Югоизточна Европа (SEESAC). Беше проведено първото за страната национално представително проучване, което има за цел да представи цялостна картина на разпространението на оръжия и да проучи общественото мнение и капацитета за противодействие на разпространението на оръжия на национално ниво. Съвместно със Сейфъруърлд беше изработен докладът Малки оръжия и леко въоръжение в България, обобщаващ резултатите от изследването, който беше официално представен на публична дискусия на 30 март 2005 г.Доклади

Малки оръжия и леко въоръжение в България
Докладът е разработен въз основа на резултатите от изследване върху малките оръжия и лекото въоръжение в България, проведено през периода юли-ноември 2004 г. от Центъра за изследване на демокрацията и британската неправителствена организация Сейфъруърлд."The rifle has the devil inside", Gun Culture in South East Europe
Докладът изследва културните вярвания и практики, които влияят върху притежанието и употребата на оръжие в югоизточна Европа, и как тези фактори биха могли да повлияят на контрола върху малките оръжия.Българският износ на оръжие
Аналитичният доклад разглежда социално-икономическите мотиви, стоящи зад нежеланието на българските политици да подкрепят по-строг контрол над износа на въоръжение. Докладът проследява и реформата в отбранителната промишленост през периода на прехода и актуалното й състояние.


Представяне на доклада „Малките оръжия и частните охранителни компании в Югоизточна Европа: причина или резултат от несигурността?” - 14 септември 2005 г.

Контрол върху търговията с оръжие - тримесечен бюлетин на Центъра за изследване на демокрацията (PDF, 99 kb)Събития

Центърът стана асоцииран член на Организацията за контрол върху въоръженията в Югоизточна Европа (SEENCA) и подкрепи резолюция за Международна конвенция за търговията с оръжие - ноември, 2005 г.

Среща на COST: Ползите от частичната прозрачност, 5-6 октомври 2005 г.

Семинар: Митнически контрол върху пратки, съдържащи стоки и технологии с възможна двойна употреба - 5-6 октомври, 2005 г., София

Центърът за изследване на демокрацията участва във Втората среща на държавите за Програмата за действие на ООН за малките оръжия

Семинар: Ефективно законодателство за експортен контрол в контекста на членството в НАТО и ЕС - 21-22 юни, 2005 г.Дискусия: Малки оръжия и леко въоръжение в България - 30 март, 2005 г.Разпространението на малки оръжия и организираната престъпност в България - 5 април, 2004 г.


Дискусия: Постижения и предизвикателства при контрола върху износа на оръжие и борба с разпространението на оръжие

Експортният режим на малки оръжия в България


   Програма Сигурност

   ТЕМИ
      Основни проблеми
 

Основни проблеми


      Полезни връзки
 

Полезни връзки


      Престъпност
 

Престъпност


      Публикации