Лилия Драгоева

Анализатор, Социологическа програма

Пишете на Лилия Драгоева на: lilly.dragoeva(at)csd(dot)bg


Образование

Бакалавър по Политология, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Бакалавър по Индология, Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Биография

Лилия Драгоева е ангажирана в проектите на Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, свързани с миграция и трафик на хора, интеграция на уязвими групи и човешки права. Основните й интереси са съсредоточени в областта на миграцията и интеграцията, образованието, гражданското общество и изследванията на пола. Лилия има натрупан опит в разработването и управлението на проекти. Била е доброволец и дългогодишен активист в младежки организации и НПО, работещи в сферата на неформалното образование и младежките политики. Лилия е участвала в редица международни младежки конференции и семинари в Япония, Бурунди, Португалия, Франция, Армения и др. и има бакалавърски степени по Индология и Политология, модул Европейска интеграция, от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.


Изследователски фокус

Миграция, интеграция, човешки права, гражданско общество, неформално образование, изследвания на пола


Езици

Английски, руски, хинди