ЦИД » Икономическа програма » Събития

 

 

Събития

| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
Семинар: Влиянието на кризата върху новите страни-членки на ЕС, които не са членки на еврозоната
На 9 декември 2010 г. г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията взе участие в семинар, организиран от Групата на Европейската народна партия в Европейския парламент. още »
 
Кръгла маса: Корупция без граници: връзка между корупцията и организираната престъпност в Европейския съюз
На 16 ноември 2010 г. в зала „Изток” на Народното събрание Центърът за изследване на демокрацията със съдействието на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, проведе кръгла маса на тема „Корупция без граници: връзката между корупцията и организираната престъпност в Европейския съюз”. още »
 
Среща с директора на Европол г-н Роб Уейнрайт
На 15 октомври 2010 г. в Центъра за изследване на демокрацията бе проведена среща с г-н Роб Уейнрайт, директор на Европол, на която присъстваха г-н Огнян Шентов, председател на Центъра и г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма. На срещата бяха разгледани политиките за противодействие на организираната престъпност в България и отговора на европейско равнище на новите предизвикателства на двойната заплаха от корупция и организирана престъпност. още »
 
Представяне на доклад: Развитие на гражданското общество в България: тенденции и рискове
На 30 септември 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията представи доклада “Развитие на гражданското общество в България: тенденции и рискове”. Докладът прави анализ на съществуващите предизвикателства пред развитието на гражданското общество в България. още »
 
Кръгла маса: Гражданското общество в обръчите на властта
На 15 юли 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията с подкрепата на Balkan Trust for Democracy, организира кръгла маса на тема „Гражданското общество в обръчите на властта”. Дискусията е продължение на обсъждането на внесения законопроект за промени в Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и на семинара, посветен на необходимите промени в правната рамка за дейността на юридическите лица с нестопанска цел. още »
 
Семинар: Дискусия за необходими промени в правната рамка за дейността на юридическите лица с нестопанска цел
На 2 юли 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията, с подкрепата на инициативата Balkan Trust for Democracy, организира семинар на тема „Дискусия за необходими промени в правната рамка за дейността на юридическите лица с нестопанска цел”. Семинарът бе фокусиран върху обмяната на опит относно правната уредба за юридическите лица с нестопанска цел и нейното приложение при осъществяване дейността на местни неправителствени организации. Семинарът се проведе в град Габрово и в него участваха представители на 13 неправителствени организации от региона. още »
 
Кръгла маса: Предотвратяване и разкриване на конфликтите на интереси
Предложените промени в Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и неговото приложение бяха обсъдени на кръгла маса, организирана от Центъра за изследване на демокрацията на 17 юни 2010 г. В дискусията участваха представители на трите власти, експерти от неправителствени организации и бизнес асоциации. още »
 
Публична дискусия: Международната конурентоспособност на България 2010
На 19 май 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията представи резултатите за България от Годишника на световната конкурентоспособност 2010 на IMD (IMD World Competitiveness Yearbook 2010). Предходните четири издания на книгата за България намериха място във формирането на политиката за конкурентоспособност на българското правителство и в конкретни програмни документи. още »
 
Кръгла маса: Енергийна политика и енергийна диверсификация
На 18 май 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема “Енергийна политика и енергийна диверсификация”. По време на кръглата маса бяха обсъдени предизвикателствата пред и възможностите за енергийна диверсификация на България. Центърът за изследване на демокрацията представи анализ с основните изводи, изработен в сътрудничество с Атлантическия съвет на САЩ. още »
 
Семинар: Конфликти на интереси и добро управление на взаимоотношенията местна власт – гражданско общество
На 14 май 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията, със съдействието на депутата от групата на ЕНП в Европейския парламент, г-жа Мария Неделчева и с подкрепата на инициативата Balkan Trust for Democracy, организира семинар на тема „Конфликти на интереси и добро управление на взаимоотношенията местна власт – гражданско общество”. Семинарът бе фокусиран върху обмяната на опит относно правната уредба на конфликта на интереси и нейното приложение при осъществяване на публично-частно партньорство между общини и неправителствени организации. още »
 

1 | 2