ЦИД » Икономическа програма » Събития

 

 

Събития

| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
Трети национален иновационен форум
На 19 декември 2006 г. Центърът за изследване на демокрацията, съвместно с Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, организира Третия национален иновационен форум. По време на форума беше представен ежегодният доклад Иновации.бг 2007: Българската иновационна система в Европейския съюз. Според доклада българската национална иновационна политика и фининсовите инструменти за нейното приложение в периода 2007-2013 г. ще оформят дългосрочната структура и конкурентоспособност на българската икономика. Докладът посочва липсата на последователност и съгласуваност в прилаганата иновационна политика, което може да забави прехода на България към високо технологично производство. още »
 
Ролята на неправителствения сектор и гражданското общество в глобалната регулаторна рамка
На 10-12 ноември 2006 г. Центърът за изследване на демокрацията в рамките на инициативата GARNET организира семинар, по време на който беше представена ролята на неправителствения сектор и гражданското общество в глобалната регулаторна рамка. Целта на семинара беше да разгледа характеристиките на “глобалната публична сфера” и “глобалното гражданско общество”. още »
 
Среща с представители на Китайската асоциация за международно сътрудничество
На 31 октомври 2006, Центърът за изследване на демокрацията бе домакин на среща с представители на Китайската асоциация за международно сътрудничество (КАМС). Цел на срещата беше участниците да се запознаят с дейностите на двете организации, както и да се обсъдят възможности за сътрудничество и споделяне на опит. още »
 
Международна конференция: Eвропейският град – градоустройство и архитектура, сигурност и финанси
На 6 септември 2006 г. д-р Константин Пашев от Икономическата програма на Центъра взе участие в международна конференция на тема “Eвропейският град – градоустройство и архитектура, сигурност и финанси”, организирана от Националната асоциация на общинските служители в България. Той представи данъчното измерение на финансовата децентрализация. още »
 
Международна конференция: Наказателната и икономическата политика за противодействие на корупцията и организираната престъпност
На 23-24 юни 2006 г. Центърът за изследване на демокрацията организира международна конференция, по време на която бяха обсъдени корупцията и организираната престъпност, които подкопават легалната икономика и правителствените институции. Целта на конференцията бе да направи преглед на ефективните инструменти и да предложи цялостни решения за справяне с тези проблеми, които да се използват от правителствата, международните институции и гражданското общество. още »
 
Форум по корпоративна социална отговорност във Виена
На 18-20 юни 2006 г. координаторът на Икономическата програма на Центъра, г-н Руслан Стефанов, взе участие в сесията “Анти-корупция и корпоративно управление” на Форум по корпоративна социална отговорност във Виена. Целта на форума беше да насочи вниманието на бизнеса към използването на по-добри практики за постигането на Целите на хилядолетието за развитие до 2015 г. и да покаже икономическите ползи от спазването на принципите на корпоративната социална отговорност. още »
 
Дискусия: Пътят на Ирландия към ЕС: Конкурентоспособност и иновации
На 1 юни 2006 г. Центърът за изследване на демокрацията организира дискусия с основен лектор г-н Андрю Макдауъл, главен икономист и началник на отдел “Конкурентоспособност” на Forfas - националния надзорен съвет на Ирландия за координация на политиката по отношение на предприятията, търговията, науката, технологиите и иновациите. още »
 
Проучвателна визита: гръцкия опит в изработването на иновационни стратегии
Между 28 и 30 май 2006 г. представители на Центъра за изследване на демокрацията, Фондация “Приложни изследвания и комуникации” и областни управители от Югозападния район на България посетиха посетиха Солун, Гърция с цел да се обмени опит за разработване на регионална иновационна стратегия за Югозападен район за планиране. още »
 
Дискусия: Измерения на гражданското общество
На 30 май 2006 г. Центърът за изследване на демокрацията организира дискусия за миналото, настоящето и бъдещето на гражданското общество и за различните негови тълкования. Гост-лектори бяха г-н Майкъл Едуардс, директор “Гражданско общество и управление” към Фондация Форд и г-н Мартин Бутора, почетен президент на CEE Trust for Democracy. още »
 
Пресконференция: Международната конкурентоспособност на България: тенденции и предизвикателства
На 11 май 2006 г. Центърът за изследване на демокрацията организира пресконференция, на която беше представена позицията на България в Годишника на световната конкурентоспособност на IMD. С участието на Центъра тази година България за първи път е включена в най-старата ежегодна класация на конкурентноспособността на икономиките. още »
 

1 | 2