ЦИД » Икономическа програма » Събития

 

 

Събития

| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
Представяне на Стратегията за регионално развитие на Област София за периода 2005-2015 г.
На 20 декември 2005 г. представители на Центъра за изследване на демокрацията взеха участие в обществена дискусия по проекта за Стратегия за регионално развитие на Област София за периода 2005-2015 г. още »
 
Представяне на доклада е-Община
На 15 декември 2005 г. в Центъра за популяризиране на информационното общество беше представен доклада е-Община, в чието разработване са участвали експерти от Фондация "Приложни изследвания и комуникации", Центъра за изследване на демокрацията, Координационния център по информационни, комуникационни и управленски технологии към Министерски съвет и агенция Витоша рисърч. още »
 
Представяне на доклада “Граждански мониторинг върху дейността на Столичния общински съвет 2004-2005”
На 12 декември 2005 г. дванадесет неправителствени организации представиха доклада “Граждански мониторинг върху дейността на Столичния общински съвет 2004-2005”. Г-н Петкан Илиев, главен експерт към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, взе участие в събитието и предложи по-добро планиране на стопанските дейности на Столична община. още »
 
Информационни дни по проекта RIS BRIDGE
На 11 ноември 2005 г. Фондация "Приложни изследвания и комуникации" и Центърът за изследване на демокрацията проведоха в Перник първия от серия информационни дни за представяне на процеса по подготовката на Регионална иновационна стратегия на Югозападния район за планиране (RIS BRIDGE). още »
 
Заседание на Икономическия съвет на София
На 2 декември 2005 г. в Столична община се проведе заседание на Икономическия съвет на София. Представители на бизнеса и висши училища обсъдиха възможностите за подобряване на благосъстоянието на София и поеха ангажимент за развитието на столицата. още »
 
Международна конференция: Перспективите за членство в ЕС и сигурността в Югоизточна Европа: скрита икономика, трансгранична престъпност и развитие
Международна конференция, посветена на рисковете за сигурността в Югоизточна Европа се проведе на 28-29 октомври, 2005 г. в хотел Хилтън в София. В нея участваха представители на академични институции и изследователски центрове от Европейския съюз и региона. още »
 
Втори Национален иновационен форум
На 25 октомври 2005 г. Центърът за изследване на демокрацията и Фондация "Приложни изследвания и комуникации" организираха втория Национален иновационен форум. Форумът поощрява диалога между заинтересованите лица в националната иновационна система и служи като платформа за обмен на идеи и взаимодействие между правителството, бизнеса и научните организации. още »
 
Кръгла маса: Корупцията при данъчното облагане
На 18 октомври 2005 г. Центърът за изследване на демокрацията и Коалиция 2000 организираха кръгла маса, на която представиха аналитичен доклад “Корупцията при данъчното облагане. Предизвикателства пред данъчната политика и администрация”. Г-н Бойко Коцев, заместник-министър на вътрешните работи, откри кръглата маса и заяви, че Министерството на вътрешните работи прилага ефективно положителния опит на страните от Европейския съюз в превенцията и борбата с корупцията в МВР. още »
 
Международна конференция: Балкански парламент
На 12-17 октомври 2005 г. Американският университет в България организира международна конференция “Балкански парламент”, в рамките на която представители на академичната общност, правителствения и неправителствения сектор обсъдиха борбата с корупцията в Югоизточна и Централна Европа. още »
 
Конференция: Проблеми на сивата икономика и недекларираната заетост
По време на конференцията, проведена на 9 и 10 септември 2005 г., г-н Тодор Ялъмов, координатор на проект към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи тенденциите и проявите на двете явления според Системата за мониторинг на скритата икономика на Коалиция 2000. още »
 

1 | 2