ЦИД » Икономическа програма » Събития

 

 

Събития

| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
Видеоконференция на Глобалната мрежа за обучение и развитие: Предизвикателствата на бюджетната реформа в България и Франция
На 3 декември 2004 г. Центърът за изследване на демокрацията организира видеоконференция, посветена на осъществяващите се в България и Франция бюджетни реформи. Целта на събитието беше да се обмени опит по проблеми, с които се сблъскват и двете държави и да се постови началото на бъдещо сътрудничество в тази област. още »
 
Международна конференция: Правосъдие, финанси и бизнес
На 26 и 27 ноември 2004 г. Центърът за изследване на демокрацията съорганизира първата от три международни конференции под общ надслов “Реформи на съдебната система и на публичните регулаторни механизми на кредитната дейност в контекста на преход, европейска интеграция и глобализация”. Събитието беше посветено на реформите в правната система и банковия сектор в страни като Италия, Белгия, Франция, Бразилия, България и Унгария, Сингапур и Индонезия. Особено внимание беше отделено на влиянието на чуждестранните правни системи върху изграждането на вътрешното фирмено и публично право. още »
 
Лекция на Кенет Спаркс
На 30 септември 2004 г. г-н Кенет Спаркс, изпълнителен вицепрезидент на Федералния градски съвет на Вашингтон, посети България по покана на кмета на София и Центъра за изследване на демокрацията. Г-н Спаркс обсъди с кмета на София възможности за развитие на София и изнесе лекция пред Икономическия съвет на София по въпросите на публично-частното партньорство в подкрепа на развитието на общините. още »
 
Доклад от конференция: Бизнес лидерство и демократично развитие: Регионална конференция за Източна Европа и Евразия
Осигуряването на подходящи условия за осъществяването на регулаторната реформа в София е представено от координатора на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията, г-н Руслан Стефанов, в последния доклад на Центъра за международно частно предприемачество. още »
 
Шести колоквиум за транс-граничната престъпност: “Престъпност и икономика и Икономика на престъпността”
От 2 до 4 септември 2004 г., Фондация Фридрих Еберт и Университетът в Тилбург организираха в Берлин колоквиум по проблемите на транс-граничната престъпност. Той имаше за цел да разкрие съществуващите връзки между легалните и нелегалните предприемачи, уязвимостта на официалната, законна икономика и методите за борба с организираната бизнес престъпност. още »
 
Работна среща с проф. Едгар Файге
На 25-27 август 2004 г. Центърът за изследване на демокрацията организира работна среща с проф. Едгар Файге по въпросите на измерването на неформалната икономика, отклоняващото се поведение на фирмите и ролята на неформалните, формалните и капиталовите мрежи при извършването на бизнес дейност от международна гледна точка. още »
 
Видеоконференция на Глобалната мрежа за обучение и развитие: Регулиране на навлизането на фирмите на пазара
На 15 юли 2004 г. Центърът за изследване на демокрацията и Коалиция 2000 организираха видеоконференция-семинар, посветена на регулирането на влизането на фирмите на пазара, неговото практическо приложение и мерки за контрол. В събитието се включиха експерти от Вашингтон, Лима, Кишинев, Белград и Сараево. още »
 
Публична дискусия: “Измерения на скритата икономика в България”
На 15 юли 2004 г. Коалиция 2000 и Центърът за изследване на демокрацията организираха публично представяне на книгата "Скритата икономика в България". В нейното разработване са взели участие експерти от Националния осигурителен институт, Българска народна банка, Национален статистически институт, Агенция за икономически анализи и прогнози и Центъра за изследване на демокрацията. още »
 
Демократично управление в България: публично-частното партньорство за насърчаване на икономическите реформи
На 19 април 2004 г. във Федералния градски съвет във Вашингтон се проведе дискусия, на която беше обсъден ходът на реформите в България. Дискусията е организирана съвместно от Федералния градски съвет, американския Център за международно частно предприемачество и Центъра за изследване на демокрацията. още »
 
Кръгла маса: Управленски механизми, почтеност и прозрачност: противодействие на корупцията в частния сектор
Общественият дебат обикновено фокусира вниманието върху проблема с корупцията, съществуващ в отношенията между частния и публичния сектор. Последните изследвания сред бизнеса, извършвани от Витоша Рисърч обаче показват, че за фирмите корупцията между контрагентите на пазара е също толкова важен проблем. На 30 март 2004 г. Центърът за изследване на демокрацията и Коалиция 2000 организираха кръгла маса, на която бяха обсъдени алтернативни управленски механизми, които биха могли да насърчат почтено поведение на фирмите на пазара. още »
 

1 | 2