ЦИД » Икономическа програма » Събития

 

 

Събития

| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
Изслушване по Механизма за сътрудничество и проверка
На 14 април 2015 г. Комитетите по бюджетен контрол на Европейския парламент проведоха изслушване по въпросите на Механизма за сътрудничество и проверка (CVM) за България и Румъния. още »
 
Oбществено-политически форум: „Увеличаване на търсенето на реформи за антикорупция и против организираната престъпност“
На 19 март 2015 г. Македонският център за международно сътрудничество (МЦМС) и Центърът за изследване на демокрацията организираха заключителния обществено-политически форум в рамките на инициативата „Увеличаване на търсенето на реформи за антикорупция и против организираната престъпност“, финансиран от Европейската комисия. още »
 
Награждаване на победителите в Арт конкурс "Включи се! Обществена енергия за разбираема енергетика“
На 28-ми февруари, 2015 г., Центърът за изследване на демокрацията награди победителите в Арт конкурса „Включи се! Обществена енергия за разбираема енергетика“. Целта на конкурса бе да повиши публичната ангажираност и участие на гражданите при вземането на политически решения в сектор енергетика чрез популяризиране на теми, концепции или дейности, допринасящи за по-доброто разбиране на сложните процеси, характерни за този сектор. още »
 
Обществено-политически форум на инициативата SELDI: Програма за добро управление на Югоизточна Европа: ролята на гражданското общество и европейските институции
На 24 и 25 февруари 2015 г. антикорупционната инициативата SELDI, която се координира от Центъра за изследване на демокрацията, представи в Брюксел основните резултати от двугодишната си дейност. Участниците във форума, представители на Европейската комисия и на Европейския парламент, дискутираха заключенията и препоръките, представени в Регионалния антикорупционен доклад на SELDI. Събитието имаше за цел да допринесе за насърчаване на диалога между гражданското общество и институциите при формирането на ефективни мерки за противодействие на корупцията. Форумът очерта и реформите, необходими за подготовката на страните за присъединяване към ЕС, след като настоящото „замразяване“ на разширяването приключи. още »
 
Кръгла маса: Енергийна сигурност и добро управление в Югоизточна Европа: рискове и предизвикателства по пътя към Европейски енергиен съюз
На 24 февруари 2015 г. Центърът за изследване на демокрацията организира в Брюксел, Белгия, кръгла маса за основните пречки пред бъдещия Европейски енергиен съюз и повдигна ключови въпроси за неговата устойчивост. Дискусията е в контекста на значителните промени в енергийната политика на отделните страни членки и на нарастващото напрежение между Европейския съюз и Русия. Събитието се превърна в платформа за обсъждане на бъдещи възможности за пазарна интеграция в Югоизточна Европа, на предизвикателствата, създавани от лошо управление в сектора, и пред създаването на регионална енергийна стратегия. още »
 
АРТ конкурс: "Включи се! Обществена енергия за разбираема енергетика"
Центърът за изследване на демокрацията стартира арт конкурс под надслов „Включи се! Обществена енергия за разбираема енергетика“. Целта на конкурса е да освети основните дефицити в българската енергетика чрез различни творчески похвати, като по този начин допринесе за по-високата прозрачност и по-доброто управление в този сектор. още »
 
Семинар: Ролята на публичните институции и гражданското общество в борбата с укриването на данъци и измамите
На 18 февруари 2015 г. Центърът за изследване на демокрацията, в сътрудничество с Центъра за изследване и създаване на политики (CRPM), Македония проведе семинар, посветен на ролята на публичните институции и гражданското общество в борбата с укриването на данъци и измамите в Скопие. още »
 
Обучение: Връзките между корупцията и организираната престъпност: инструменти и методи
На 17 февруари 2015 г. Македонският център за международно сътрудничество (МЦМС) в сътрудничество с Центъра за изследване на демокрацията, организираха в Скопие обучение, посветено на инструментите и методите за наблюдение и анализ на връзките между корупцията и организираната престъпност. Участие взе избрана група от служители, работещи в администрацията на обществени институции, отговорни за антикорупция и законодателни мерки, касаещи организираната престъпност. още »
 
Семинар: Представяне на Policy Brief: Връзките между корупцията и организираната престъпност
На 16 февруари 2015 г. Македонският център за международно сътрудничество (МЦМС), в сътрудничество с Центъра за изследване на демокрацията, организираха в Скопие семинар, посветен на връзките между корупцията и организираната престъпност. още »
 
Обществено-политически форум: Ролята на Европейския съюз в Западните Балкани – перспективи от разширителния процес
На 12 февруари 2015 г. Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ (DG NEAR) на Европейската комисия, в сътрудничество с Европейския институт, организира обществено-политически форум на тема Ролята на Европейския съюз в Западните Балкани – перспективи от разширителния процес. Събитието се проведе в Дома на Европа в София. Целта на форума бе повишаване информираността на заинтересованите страни по въпроси, свързани с Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA), новата финансова рамка (IPA II), както и с добри практики от вече успешно изпълнени проекти в Западните Балкани. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |