ЦИД » Икономическа програма » Скрита икономика

   
 

Събития

всички събития

Противодействие на недекларираната заетост и скритата икономика в Югоизточна Европа: към по-добро управление и просперитет
Скритата икономика продължава да е широко разпространена в Югоизточна Европа. Резултатите от изследване на страните в региона показват, че 81% от заетите в Косово, 75% от заетите в Турция и 51% от заетите в Сърбия частично или изцяло укриват действителната си работна заплата. още »
 
Руското икономическо влияние в Централна и Източна Европа: стратегическите уязвимости в условията на хибридна война
През последното десетилетие Русия прави опити да засили икономическото си и политическо влияние в Централна и Източна Европа като използва редица похвати. Това е основният извод на доклада „Кремълският наръчник: руското влияние в Централна и Източна Европа“, плод на съвместната работа на Центъра за изследване на демокрацията и Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS). Докладът бе представен на международна конференция в София, организирана с подкрепата на Отдела за публична дипломация на НАТО. още »
 
Престъпления и злоупотреби с обществени поръчки в България
Независимо от напредъка и повишената прозрачност, обществените поръчки в България продължават да се характеризират с високи нива на корупционен риск. Броят на нарушенията, регистрирани от контролните агенции, остава значим. Същевременно липсва ефективно преследване, а наказателните дела са малко на брой и насочени към ниските управленски нива. още »
 
Скрита власт: оценка на корупцията и скритата икономика в Югоизточна Европа
През последните десет години, естеството на корупцията и съответно програмата за антикорупционна политика в Югоизточна Европа претърпяха промени. Политическата корупция заменя дребните подкупи като основна грижа за национални и международни реформисти и като една от водещите причини за повечето обществени и икономически щети в една държава. Досегашният фокус върху хармонизирането на националното законодателство с международните стандарти вече е изместен от акцент върху неговото спазване. През 2012 г. Европейската комисия прие нов подход към политиката за разширение, който поставя върховенството на закона, борбата с корупцията и съдебната реформа в основата на процеса. За да отговори на новите приоритети на политиката на ЕС, Инициативата за развитие и почтеност в Югоизточна Европа (SELDI) и Македонската платформата за борба с корупцията разработиха и приложиха подход, базиран на гражданското общество за наблюдение и борба с корупцията, който дава нови насоки и помага на политиците да разбират проблема по-добре. още »
 

Публикации

всички публикации


GREY Policy Brief No. 4, 2017: Справяне с недекларираната заетост в Югоизточна Европа - отговори на политиките, основани на знания

GREY Policy Brief No. 3, 2017: Справяне с недекларираната заетост в Хърватска - отговори на политиките, основани на знания

GREY Policy Brief No. 2, 2017: Справяне с недекларираната заетост в Република Македония - отговори на политиките, основани на знания

GREY Policy Brief No. 1, 2017: Справяне с недекларираната заетост в България - отговори на политиките, основани на знания


   ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА
   Теми
      Екип
 
      НА ФОКУС
 

 

Европейска платформа за борба с недекларираната заетост

         

 

Joining up the Fight Against Undeclared Work

         

 

Неформалната икономика в страните – кандидатки за членство в ЕС

         

Неформалната икономика в страните-кандидатки за членство в ЕС: обхват, дълбочина, тенденции и предизвикателства пред разширяването на съюза
(само на английски език)