Руслан Стефанов

Директор, Икономическа програма

ruslan.stefanov(at)online(dot)bg ll Снимка с висока резолюция

Образование

Магистър по икономика и бизнес администрация от Университетa за национално и световно стопанство, София и Университета за икономика и бизнес администрация, Виена

Биография

Руслан Стефанов има над 15-годишен изследователски опит, свързан с активното участие на гражданското общество в намирането на решения за проблемите на управлението в Югоизточна Европа и в България. Той има дългогодишен консултантски опит във Витоша рисърч ЕООД, консултантско звено на Центъра. Руслан е Мари Кюри научен сътрудник към Университета в Шефийлд.

Той е координатор на Инициативата за развитие и почтеност в Югоизточна Европа (SELDI.net) – най-голямата регионална антикорупционна мрежа, състояща се от 30 неправителствени организации от Западните Балкани и Турция; член е на изследователската мрежа на местните кореспонденти в областта на антикорупцията към ГД „Миграция и вътрешни работи“ на ЕК и е участник в най-мащабната до сега антикорупционна инициатива на Европейския съюз –ANTICORRP.eu. От 2002 г. е координатор на експертна група по неформална икономика към Центъра за изследване на демокрацията и редактор на раздела за икономика в ежегодния Доклад за оценка на корупцията на Центъра.

Г-н Стефанов взема редовно участие в изготвянето на брифингите на Европейския парламент в областта на корупцията, организираната престъпност и неформалната икономика в България и в Централна и Източна Европа. Членувал е в Експертната група за координация на антикорупционната дейност към Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC). Член е на Мрежата за свободно предприемачество и демокрация и на Института за развитие към американския Център за международно частно предприемачество (CIPE), както и на Консултативния съвет на Клъстера за изследване на неформалния сектор и политиките за противодействие на неформалната икономика към Университета в Шефилд, Великобритания.

Руслан Стефанов е експерт и в областите иновации и конкурентоспособност. От 2006 г. той координира изготвянето на главата за България в Годишника на световната конкурентоспособност на швейцарския Институт за развитие на управлението (IMD) и е редактор на ежегодния аналитичен доклад Иновации.бг – най-важния инструмент в България за мониторинг и оценка на политиките в областта на научните изследвания и иновациите. Бил е член на Експертната група по интелигента специализация в Румъния и България към ГД „Научни изследвания и иновации“. От 1999 г. г-н Стефанов работи по редица анализи на управлението, функционирането и иновационния потенциал на структурните и инвестиционни фондове на ЕС в България.

Изследователски фокус

Антикорупция, неформална икономика, управление на енергийния сектор, иновации и конкурентоспособност, Югоизточна Европа, европейска интеграция

Избрани публикации

Shadow Power: Assessment of Corruption and Hidden Economy in Southeast Europe, SELDI, 2016 (ред.)
Corruption and Organized Crime Threat Monitoring Report, Macedonian Center for International Cooperation, 2016 (съавт.)
Иновации.бг 2015, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, 2015 (ред.)
Завладяване на държавата. Противодействие на административната и политическата корупция, Център за изследване на демокрацията, 2016 (съавт.)
Public Integrity and Trust in the European Union, The Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations, 2015 (съавт.)
Bulgarian Public Procurement Market: Corruption Risks and Dynamics in the Construction Sector, Chapter in Government Favouritism in Europe (Ed. Alina Mungiu-Pippidi), Brbara Budrich Publishers, 2015 (съавт.)
Антикорупционни политики срещу завладяването на държавата, Център за изследване на демокрацията, 2015 (съавт.)
Monitoring the Hidden Economy in Macedonia: Trends and Policy Options, Center for the Study of Democracy & Center for Research and Policy Making, 2015 (ред.)
Управление на енергийния сектор и енергийна (не)сигурност в България, Център за изследване на демокрацията, 2014 (съавт.)
Иновации.бг 2014, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, 2014 (ред.)
Bulgarian Anti-Corruption Reforms: a Lost Decade? Chapter in The Anticorruption Frontline (Ed., Alina Mungiu-Pippidi), 2014 (съавт.)
Anticorruption Reloaded: Assessment of Southeast Europe, Center for the Study of Democracy, 2014 (съавт.)
Corruption in South East Europe, Chapter in Handbook of Doing Business in South East Europe, Dietmar Sternad and Thomas Døring eds, Palgrave Macmillan 2012 (съавт.)
Динамика на скритата икономика в България по време на криза, Център за изследване на демокрацията, 2011 (съавт.)
Управлението на зелената енергетика в България на кръстопът, Център за изследване на демокрацията, 2011 (съавт.)
Енергетика и добро управление: Тенденции и политики, Център за изследване на демокрацията, 2011 (съавт.)
The Energy Sector of Bulgaria, CSD Policy Brief (published jointly with The Atlantic Council), March 2010

Езици

Английски, немски, руски, испански