ЦИД » Социологическа програма » История

   
 

История

Настоящата страница представя накратко историята на Социологическата програма от възстановяването ѝ като самостоятелна структурна единица на Центъра за изследване на демокрацията през 2009 г. насам. За всяка година можете да прочетете кратки тематични акценти, последвани от по-подробно описание на дейностите, проектите, събитията и публикациите. Тези раздели съдържат основните етапи на развитие на Социологическата програма. За повече подробностиможете да разгледате подстраниците със събитията и публикациите на програмата.

Социологическа програма 2012

Социологическа програма 2011

Социологическа програма 2010

Социологическа програма 2009


   Социолог. програма

   ТЕМИ