Андрей Нончев

Главен експерт, Социологическа програма

Пишете на Андрей Нончев на адрес: andrey(dot)nonchev(at)online.bg ll Снимка с висока резолюция

 

Образование

Доктор по икономика, Университет за национално и световно стопанство, София; Магистър по икономическа социология, Университет за национално и световно стопанство, София

Биография

Андрей Нончев е Директор на Социологическата програма при Центъра за изследване на демокрацията. Той е и ръководител на катедра „Икономическа социология” към Университета за национално и световно стопанство в София. Основните му интереси са съсредоточени в областта на миграцията и интеграцията на мигранти, мониторинг и оценка на публични политики и програми, изследвания на корупцията и скритата икономика. Ръководи международни проекти в областта на образователната интеграция на деца на бежанци, както и в сферата на интеграцията на деца жертви на трафик. Заемал е позицията на Директор „Изследвания” към изследователската агенция „Витоша рисърч” и е участвал като ръководител, координатор и експерт в повече от 200 изследователски проекта. Притежава докторска степен по икономика от Университета за национално и световно стопанство в София.

Изследователски фокус

Миграция и интеграция на мигрантите; Корупция и скрита икономика

Избрани публикации

„Динамика на скритата икономика в България по време на криза” (съавтор), Център за изследване на демокрацията, София, 2011

„Отношението към чужденците: европейски варианти на (не) толерантността”. Благополучие и доверие: България в Европа? (Сравнителен анализ по Европейско социално изследване (ESS) 2006/2009), под ред. на проф.Николай Тилкиджиев, Изток-Запад, София, 2010

„Икономическа интеграция и национална идентичност”. В: Устойчиво развитие и многообразие. Издателство „Икопис”, София, 2010

„Публично-частни квазипазари”. Университетско издателство „Стопанство”, София, 2009

„Мониторинг и оценка на публични политики и програми. Учебно-методическо ръководство. Първа част”. Център за изследване на демокрацията, София, 2009

„Причини за отпадане на децата от училище в България” (редактор и съавтор). УНИЦЕФ, София, 2007

Corruption in Bulgaria and South-East Europe: the Proliferation of Corruption among Citizens and Business. В: South East Europe Review for Labour and Social Affairs, Quarterly of the Hans-Bockler Foundation, 2006, vol.9, number 2,  pp.97-109


Езици

английски, руски