Управителен съвет

Д-р Огнян Шентов, Председател на Управителния съвет
Владимир Йорданов, Изпълнителен директор
Руслан Стефанов, Директор, Икономическа програма

 

Програмен съвет

Д-р Александър Стоянов, Директор по научната дейност
Д-р Мария Йорданова, Директор, Правна програма
Д-р Мила Манчева, Директор, Социологическа програма
Руслан Стефанов, Директор, Икономическа програма
Росица Джекова, Координатор, Програма Сигурност
Милена Момчилова-Бояджиева, Финансов директор

 

Икономическа програма

Руслан Стефанов, Директор
Д-р Тодор Галев, Старши анализатор
Д-р Александър Герганов, Старши анализатор
Д-р Тодор Ялъмов, Старши анализатор
Даниела Минева, Научен сътрудник
Мартин Владимиров, Анализатор
Петър Терзиев, Анализатор
Румена Филипова, Научен сътрудник

 

Правна програма

Д-р Мария Йорданова, Директор
Димитър Марков, Старши анализатор и Директор на проект
Миряна Илчева, Старши анализатор
Мария Дойчинова, Анализатор
Д-р Татяна Новосьолова, Научен сътрудник

 

Социологическа програма

Д-р Мила Манчева, Директор
Д-р Андрей Нончев, Главен експерт
Лилия Драгоева, Анализатор
Лилия Якова, Научен сътрудник

 

Програма Сигурност

Росица Джекова, Координатор
Ген. лейт. (о.р.) Чавдар Червенков, Главен експерт
Тихомир Безлов, Главен експерт
Д-р Емил Ценков, Главен експерт
Д-р Моис Файон, Главен експерт
Д-р Атанас Русев, Научен сътрудник
Антон Кожухаров, Анализатор
Надя Стойнова, Анализатор
Мариян Събев, Анализатор

 

Администрация

Марияна Янкова, Административен секретар
Милена Йорданова, Административен сътрудник
Нели Господинова, Административен сътрудник
Галина Сапунджиева, Програмен сътрудник
Димитър Стаменов, Системен администратор

 

Финанси и счетоводство

Милена Момчилова-Бояджиева, Финансов директор
Цветомир Аврамов, Финансов сътрудник
Петър Лозанов, Счетоводител

 

Технически сътрудници

Бойко Тасев