Общо събрание

Александър Стоянов, Директор по научната дейност, Център за изследване на демокрацията и Управител, Витоша Рисърч ЕООД

Д-р Благовест Георгиев, Доцент, катедра "Социология", Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Владимир Йорданов, Изпълнителен директор, Център за изследване на демокрацията и Управител, Проект 1 ЕООД

Д-р Георги Прохаски, Съпредседател на УС, Център за икономическо развитие

Д-р Емил Ценков, Главен експерт, Център за изследване на демокрацията

Д-р Инко Разпопов, Управител, IR Communications

Д-р Моис Файон, Главен екперт, Център за изследване на демокрацията

Д-р Огнян Шентов, Председател на УС, Център за изследване на демокрацията

Руслан Стефанов, Директор, Икономическа програма

Тихомир Безлов, Старши анализатор, Център за изследване на демокрацията