Мила Манчева

Д-р Мила Манчева, Директор

Пишете на Мила Манчева на адрес: mila_mancheva(at)yahoo(dot)com

Образование

Доктор по история, Централноевропейски Университет, Будапеща; Магистър по история, Софийски Университет

Биография

Д-р Мила Манчева е ангажирана в изследванията и проектите в областта на миграцията, изпълнявани от Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията. Основни сфери на интерес, в които е съсредоточена работата ѝ, включват миграция и развитие, трудова миграция, транснационални миграционни мрежи и човешки права. Работила е за Мисията в София на Международната организация по миграция в сферите трафик на хора, управление на границите и защита правата на мигрантите. Била е ангажирана в различни миграционни изследвания в сътрудничество с академични институции в България и Европа. Мила Манчева има докторат по история от Централно Европейския Университет, Будапеща и след-докторска специализация в областта на миграцията като Хумболдтов изследовател в Института за Източноевропейски изследвания, Свободен университет, Берлин.

Изследователски фокус

Миграция

Избрани публикации

Публикации

Mancheva, M. (2015) Risks of Islamist Radicalisation, in Shentov, O and B. Todorov (eds.) Radicalisation in Bulgaria: Threats and Trends, Sofia – Center for the Study of Democracy.

Mancheva, M., S. Ivanova (2015) Assessing the Integration of Vulnerable Migrant Groups in Ten EU Member States, Sofia – Center for the Study of Democracy.

Dimitrova, K., M. Mancheva (2013) Assessment of Programs for Assistance and Re/Integration of Child Victims of Trafficking. Austria, Bulgaria, Hungary, Italy, Slovakia and Sweden in Comparison, in Nonchev, A and M. Mancheva (eds.) Assisting and Reintegrating Child Victims of Trafficking. Improving Policy and Practice in the EU Member States, Sofia – Center for the Study of Democracy.

Mancheva, M. (2012) Schooling on the Move: asylum seeking and refugee children in the public school system of Bulgaria, in International Advances in Education: Global Initiatives for Equity and Social Justice, vol. 6 E. Brown, A. Krasteva (eds.) Migrants, Displaced, and Undocumented, vol. 6.

Mancheva, M. (2012) Educational Integration of Refugee and Asylum-Seeking Children, Country Report Bulgaria, in Integrating Refugee and Asylum-Seeking Children in the Educational Systems of EU Member States, Sofia – CSD, pp. 108-136.

Mancheva, M., A. Nonchev (2012), Comparative Report: Promoting Best Practices in the Area of Educational Integration of Refugee and Asylum-seeking Children – the Role of Evaluations and Social Impact Assessments in Integrating Refugee and Asylum-Seeking Children in the Educational Systems of EU Member States, Sofia – CSD, pp. 333-347.

Mancheva, M., E. Troeva (2011) Migrations to and from Bulgaria: The State of Research in Hajdinjak, M (ed.) Migrations, Gender and Intercultural Interactions in Bulgaria, Sofia – IMIR, pp. 13-61.

Troeva, E., M. Mancheva (2010) Gender, Migration and Religion. Immigrant Muslim Women in Bulgaria.

Mancheva, M. (2010) “Irregular Migration and Undocumented Migrant Work after Bulgaria’s EU Accession”, Ethnologia Balkanica, vol. 14/2010.

Mancheva, M. (2008) “Practicing Identities Across Borders. The Case of Bulgarian Turk Irregular Labor Migrants in Germany” in M-P. Smith and J. Eade (eds) Comparative Urban and Community Research, vol. 9, New Brunswick: Transaction Publishers .

Доклади

Mancheva, M., L. Derelieva (2015) FRA EU wide study “Migrants and their Descendants: Social Inclusion and Participation in Society”.

Mancheva, M., S. Ivanova and K. Dimitrova (2014) “Assessing the Integration of vulnerable migrants in Bulgaria”, Sofia - Center for the Study of Democracy.

Mancheva, M. (2014) “Review of Existing Monitoring Mechanisms for the integration of migrants. National report for Bulgaria”, Sofia - Center for the Study of Democracy.

Mancheva, M. et. al. (2014) “Annual Policy Report 2013 on Migration and Asylum Policy in Bulgaria”, prepared for the European Migration Network.

 

Езици: английски, немски