ЦИД >> Събития

 

Събития

| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 ]
[ дискусии | конференции | семинари | пресконференции/брифинги | лекции | срещи ]
Оценка на заплахите от тормоз в Интернет (TABBY)

На 10 декември 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията стартира работа по проект: „Оценка на заплахите от тормоз в Интернет“ (TABBY). Центърът е партньор по проекта, който ще се осъществява в Италия, Кипър, Гърция, България и Унгария.

още »
 
Семинар: Влиянието на кризата върху новите страни-членки на ЕС, които не са членки на еврозоната
На 9 декември 2010 г. г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията взе участие в семинар, организиран от Групата на Европейската народна партия в Европейския парламент. още »
 
Международен ден за борба с корупцията
По случай Международния ден за борба с корупцията, на 9 декември 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията е поканен да представи своя доклад на тема „Връзките между организираната престъпност и корупцията”. още »
 
Механизми за противодействие на корупцията: българският опит и предизвикателства пред бъдещето
На 25 и 26 ноември 2010 г., Македонският център за международно сътрудничество (МЦМС), в сътрудничество с Центъра за изследване на демокрацията, организираха работно посещение на тема „Механизми за противодействие на корупцията – българският опит и предизвикателства пред бъдещето” на македонска делегация в България. още »
 
Кръгла маса: Корупция без граници: връзка между корупцията и организираната престъпност в Европейския съюз
На 16 ноември 2010 г. в зала „Изток” на Народното събрание Центърът за изследване на демокрацията със съдействието на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, проведе кръгла маса на тема „Корупция без граници: връзката между корупцията и организираната престъпност в Европейския съюз”. още »
 
Kръгла маса: Състояние и тенденции на пазара на цигари в България
На 19 октомври 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема „Състояние и тенденции на пазара на цигари в България”. още »
 
Среща с директора на Европол г-н Роб Уейнрайт
На 15 октомври 2010 г. в Центъра за изследване на демокрацията бе проведена среща с г-н Роб Уейнрайт, директор на Европол, на която присъстваха г-н Огнян Шентов, председател на Центъра и г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма. На срещата бяха разгледани политиките за противодействие на организираната престъпност в България и отговора на европейско равнище на новите предизвикателства на двойната заплаха от корупция и организирана престъпност. още »
 
Представяне на деветия доклад за оценка на корупцията на Центъра за изследване на демокрацията “Престъпление без наказание” в Македония
На 13 октомври 2010 г. по покана на Македонския център за международно сътрудничество (МЦМС), д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, взе участие в официално представяне на деветия доклад за оценка на корупцията на Центъра “Престъпление без наказание”, преведен и публикуван от МЦМС. още »
 
Представяне на доклад: Развитие на гражданското общество в България: тенденции и рискове
На 30 септември 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията представи доклада “Развитие на гражданското общество в България: тенденции и рискове”. Докладът прави анализ на съществуващите предизвикателства пред развитието на гражданското общество в България. още »
 
Кръгла маса: Гражданското общество в обръчите на властта
На 15 юли 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията с подкрепата на Balkan Trust for Democracy, организира кръгла маса на тема „Гражданското общество в обръчите на властта”. Дискусията е продължение на обсъждането на внесения законопроект за промени в Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и на семинара, посветен на необходимите промени в правната рамка за дейността на юридическите лица с нестопанска цел. още »
 

1 | 2 | 3