ЦИД >> Събития

 

Събития

| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 ]
[ дискусии | конференции | семинари | пресконференции/брифинги | лекции | срещи ]
Кръгла маса по прилагането на Закона за обществени поръчки
На 22 декември 2003 година бе официално открита дискусионна кръгла маса “Създаване на национална стандартизирана документация и добри практики по прилагането на Закона за обществени поръчки. Възможности за електронен обмен на документация и възлагане на обществени поръчки по електронен път. Подзаконовата нормативна база по прилагането на новия ЗОП.” още »
 
Общински обучителен семинар в община Брезово: Закрила на правата на човека посредством институцията на местния омбудсман
На 22 декември 2003 г. в град Брезово се проведе общински обучителен семинар на тема “Закрила на правата на човека посредством институцията на местния омбудсман”, организиран съвместно от Центъра за изследване на демокрацията и Българската асоциация за извънсъдебно решаване на спорове – Пловдив. още »
 
Кръгла маса: Конкурентната среда и неформалната икономика в България
На 18 декември 2003 г. Коалиция 2000 и Центърът за изследване на демокрацията организираха кръгла маса, на която експерти от бизнеса, правителството и неправителствени организации обсъдиха предприетите мерки за намаляване на негативното влияние на неформалната икономика върху конкурентната среда в страната. още »
 
Информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман в град Батак
На 17 декември 2003 г. в град Батак се проведе информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман. Целта на информационния ден бе да допринесе за ускоряване на обществения дебат по въвеждане на институцията омбудсман на местно ниво. още »
 
Заседание на Съвета за координация на Коалиция 2000
На 16 декември 2003 г. се проведе заседание на Съвета за координация на Коалиция 2000 с цел разглеждане на Доклад за оценка на корупцията 2003 и одобрението и определянето размера на финансиране на проектите, постъпили по конкурса “Гражданското общество срещу корупцията”, обявен от Коалиция 2000. още »
 
Информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман в град Русе
На 12 декември 2003 г. в град Русе се проведе информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман. Проявата беше организирана съвместно от Центъра за изследване на демокрацията и Българското сдружение за честни избори и граждански права – клуб Разград. още »
 
Конференция за подписване на Конвенцията на ООН срещу корупцията
От 9 до 11 декември 2003 г. в Мерида, Мексико се проведе конференция на високо ниво за подписване на Конвенцията на ООН срещу корупцията. Г-н Бойко Тодоров, член на Съвета за координация на Коалиция 2000, взе участие в конференцията. още »
 
Антикорупционен семинар за преподаватели от Националния военен университет
На 11 и 12 декември 2003 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе антикорупционен семинар за преподаватели в Националния военен университет "Васил Левски" и Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров". Целта на семинара беше да се повиши капацитета на висшите военни училища в преподаването на тази проблематика на техните курсанти.
още »
 
Публична дискусия: Наркопазарът и организираната престъпност в България
На 11 декември 2003 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе публична дискусия, на която беше представен анализа "Пазарът на наркотици в България", описващ генезиса и структурата на разпространението на наркотици в България. още »
 
Пресконференция за представяне корупционните индекси на Коалиция 2000
На 10 декември 2003 г. Коалиция 2000 организира пресконференция, на която представи корупционните индекси, изчислени въз основа на представително изследване на 421 стопански организации, проведено между 13 октомври и 4 ноември 2003 г. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |