ЦИД >> Събития

 

Събития

| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 ]
[ дискусии | конференции | семинари | пресконференции/брифинги | лекции | срещи ]
Коалиция 2000 представена на работна среща на тема “Как да се борим против корупцията?”
В Белград Коалиция 2000 представена на работна среща, организирана от “Европейско движение в Сърбия” на тема “Как да се борим против корупцията?”. още »
 
Коалиция 2000 публикува четири Антикорупционни христоматии
Това са сборникът “Международни актове за противодействие на корупцията”, христоматията “Икономическата цена на корупцията”, Сборникът “Измерване и наблюдение на корупцията” и “Корупцията в парламентарната практика и законодателния процес” още »
 
Втори обществено-политически форум на Коалиция 2000
Обществено-политическият форум на Kоалиция 2000 е най-важното събитие, на което всяка година се срещат политици, държавници, представители на неправителствени организации, журналисти, бизнесмени и членове на дипломатическите мисии и на международни организации представени в София. Вторият форум на Коалиция 2000 се проведе на 13 декември 1999 г. още »
 
Три международни форума обсъдиха борбата с корупцията през ноември 1999
Коалиция 2000, представена от Александър Стоянов, Заместник-директор на Центъра за изследване на демокрацията, сподели своя опит в борбата с корупцията на Втората годишна среща на антикорупционната мрежа в Истанбул (2-3 ноември 1999 г.), семинара на Международния институт за правно развитие “Правна превенция и съдебен контрол на корупцията” (Рим, 15-26 ноември 1999 г.) и Международна конференция “В отговор на предизвикателствата на корупцията” (Милано, 19-20 ноември 1999 г.). още »
 
Фондация “Желю Желев” организира международна конференция “Десет години по-късно: Уроци за бъдещето”
Г-жа Живка Дамянова от Коалиция 2000 представи корупционните индекси от изследванията на Витоша рисърч за периода до м. октомври тази година, както и анализ на корупционната обстановка в България в настоящия момент. Участниците обсъдиха стратегиите и тактиките, успехите и неуспехите на икономическите реформи и хуманитарните измерения на прехода. още »
 
Чужди експерти посетиха България във връзка с въвеждането на институцията Народен защитник
Чужди експерти посетиха България във връзка с въвеждането на институцията Народен защитник още »
 
Eкспертна група по проблемите на контрабандата и корупцията
Създадена е нова експертна група към Коалиция 2000 по проблемите на контрабандата и корупцията още »
 
Международна конференция на тема "Прозрачността в неправителствения сектор"
Международна конференция, организирана от “Юрофил Тръст” в Амстердам, Холандия, обсъжда прозрачността в неправителствения сектор. още »
 
Коалиция 2000 публикува брошура “Локални антикорупционни инициативи”
През септември 1999 г. Коалиция 2000 публикува брошура “Локални антикорупционни инициативи” още »
 
Конференция "Омбудсманът, гражданското общество и държавните институции в България"
Конференция обсъди мястото и ролята на институцията Омбудсман. още »
 

1 | 2 | 3