ЦИД >> Програма Сигурност >> Престъпност и полиция >> Национално изследване на престъпноста

   
 

Национално изследване на престъпността

Националното изследване за жертвите е изследване за засегнатите от криминални дейности, като методологията е заимствана от Международното виктимизационно изследване на престъпността, разработена от Института на ООН по наказателно правосъдие (UNICRI).
Осъществява се ежегодно от 2005 г. насам, заедно с дъщерната фирма на Центъра, „Витоша Рисърч”, агенция за социологически изследвания. Дотогава такова изследване е провеждано през годините 1997, 2001 и 2004. Независимо че в основата на изследването все още се използва методологията, разработена от Института на ООН, междувременно то е разширено и обогатено с допълнителни въпроси, отразяващи особеностите на криминогенната ситуация в България. Резултатите от изследването се представят ежегодно на редовните заседания на Националната комисия за превенция на престъпността.

 

НИП 2015

Публична дискусия: Динамика на конвенционалната престъпност 2014-2015 г.

CSD Policy Brief No. 56: Динамика на конвенционалната престъпност 2014 - 2015 г.

НИП 2013

Публична дискусия: Динамика на конвенционалната престъпност 2012-2013 г.

НИП 2011

Публична дискусия: Динамика на конвенционалната престъпност в България 2000 – 2010 г.

Динамика на конвенционалната престъпност в България 2000 – 2010 г.

НИП 2010

Национално изследване на престъпността - 2010

Публична дискусия: Динамика на конвенционалната престъпност в България 2009 – 2010 г. - 8 юни 2010 г.

Резюме на НИП 2010-10-18

НИП 2009

Национално изследване на престъпността - 2009

Конвенционалната престъпност в България: равнища и тенденции – 2009

НИП 2008

Семинар: Конвенционалната престъпност в България 2007 – 2008 г. Прилагане на добрите практики в областта на мониторинга направосъдието и вътрешните работи – 20 май 2009

НИП 2001 - 2006

Тенденции на престъпността в България  2000-2005

НИП 2005

Тенденции на престъпността в България: полицейска статистика и виктимизационни изследвания - January 26, 2005   Програма Сигурност
   Теми
   изследвани области