ЦИД >> Програма Сигурност >> Организирана престъпност >>Пране на пари и Конфискация на средства, придобити по незаконен път

   
 

Пране на пари и Конфискация на средства, придобити по незаконен път

От гледна точка на противодействието срещу организираната престъпност и корупцията прането на пари е най-ключово важното звено, което затваря цикъла на престъпните дейности и придава легитимност на черния и сивия сектор. Съответно конфискацията на придобитите с престъпна дейност активи е критичен тест за способността на правозащитните органи и за политическата воля на управляващите в борбата им срещу организираната престъпност и нейните бизнес начинания. Това обуславя дългосрочния интерес на ЦИД към този феномен, както и поредицата от прояви, свързани с въвеждането на добри практики за конфискация на придобитите с престъпна дейност активи, довели до положителни резултати в САЩ или страни- членки на ЕС. В работата си в тази област Центърът работи съвместно с Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, както и с Висшата касационна прокуратура.

 

CSD Brief No 33: Управление и разпореждане с отнети имущества, придобити от престъпна дейност

Антимафия: Опитът на Италия в противодействието на организираната престъпност

Разследването на прането на пари: институционален подход
2010– 16 February

Кръгла маса: Отнемането на незаконно придобито имущество: опитът на Ирландия и България– November 29, 2007

Отнемане на незаконно придобито имущество: опитът на Великобритания – July 8, 2004

Отнемането на имущество: механизъм за противодействие на корупцията и
организираната престъпност – June 3, 2004


   Програма Сигурност
   Теми
   изследвания