ЦИД >> Програма Сигурност >> Престъпност и полиция >> Събития

 

Събития

Противодействие на рекета в България: от анализ към възможни мерки
В началото на 90-те години България регистрира огромен ръст на престъпленията, свързани с изнудване и рекет – тенденция, която остави траен отпечатък върху последното десетилетие на ХХ век. Въпреки че през последните десет години равнището на тези престъпления трайно намалява, проблемът продължава да съществува. На 27 октомври 2016 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема „Противодействието на рекета: проблемни области и възможни мерки“. В провелата се дискусия взеха участие представители на Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Софийския апелативен съд. още »
 
Противодействие на изнудването и рекета: европейският опит
Класическите рекет и изнудване, намерили широко разпространение в България през 90-те години на миналия век придобиха нови форми – различни от тези от близкото минало, но в никакъв случай по-малко опасни и вредни, включващи практики за завладяване на институциите и проявяващи се в системно организирано изнудване от страна на държавни служители и лица, заемащи ръководни позиции в частния бизнес. още »
 
Динамика на конвенционалната престъпност в България 2014 – 2015 г.
През 2014 г. в България се наблюдава спад в броя на жертвите на престъпления в сравнение с рекордната 2012 г. Независимо от този факт, равнището на конвенционалната престъпност остава едно от най-високите от 2004 г. насам. През последната година се увеличава броят на гражданите, които докладват за извършени престъпления. Това е признак за известно повишаване на доверието в полицията. Същевременно продължава разминаването между данните от изследванията за жертвите на престъпността и официалната полицейска статистика. още »
 
Публична дискусия: „Динамика на конвенционалната престъпност 2012-2013 г.“
На 15 октомври 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията организира публична дискусия, на която бяха представени резултатите и изводите от ежегодно провежданото Национално изследване на престъпността (НИП-2013). още »
 
Публична дискусия: Динамика на конвенционалната престъпност в България 2000 – 2010 г.
В зала „Изток” на Народното събрание, Центърът за изследване на демокрацията и Държавно-обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността, със съдействието на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на 41-то ОНС, организираха на 26 юли 2011 г. публична дискусия на тема „Динамика на конвенционалната престъпност в България 2000-2010 г.” още »
 
Публична дискусия: Динамика на конвенционалната престъпност в България 2009 – 2010 г.
В зала "Запад" на Народното събрание, Центърът за изследване на демокрацията, със съдействието на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на 41-то ОНС, организира на 8 юни 2010 г. публична дискусия на тема "Динамика на конвенционалната престъпност в България 2009 – 2010 г." Пред участниците в дискусията бяха представени основните изводи от Националното изследване на престъпността 2010 г.(НИП 2010) и резултатите от работата на МВР по противодействие на престъпността през 2009 г. още »
 
Кръгла маса: Противодействие на прането на пари в България: предизвикателства и инструменти
На 16 февруари 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса, посветена на противодействието на прането на пари в България. Кръглата маса ще отбележи завършването на „Наръчник за разследване на изпирането на пари”. още »
 
Кръгла маса: Полицията в модерното общество: необходимата реформа в България
Центърът за изследване на демокрацията, със съдействието на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на 41-то ОНС, организира на 25 август 2009 г. кръгла маса посветена на проблемите на вътрешната сигурност в страната, състоянието на националната полиция и необходимите стъпки за реформиране на сектора и въстановяване на доверието на обществото. още »
 
Национална кръгла маса: Развитие и усъвършенстване на институционалните инструменти за административен контрол и превенция на корупцията в МВР и ролята на неправителствените организации за ограничаването й
На 16 юни 2009 г. Дирекция „Инспекторат” - МВР организира национална кръгла маса, посветена на превенцията на корупцията в МВР и ролята на неправителствените организации за ограничаването й. По време на събитието беше подписана декларация за сътрудничество в областта на антикорупцията между МВР и неправителствените организации, сред които и Центъра за изследване на демокрацията. още »
 
Семинар: Конвенционалната престъпност в България 2007 – 2008 г. Прилагане на добрите практики в областта на мониторинга на правосъдието и вътрешните работи
На 20 май 2009 г. Центърът за изследване на демокрацията организира семинар, посветен на проблемите с конвенционалната престъпност. Г-н Тихомир Безлов, старши анализатор към Центъра за изследване на демокрацията, представи динамиката на конвенционалната престъпност в България за 2007 и 2008 година, като анализира и съпостави данните на Националните изследвания на престъпността (НИП) с официалната полицейска статистика. още »
 

1 | 2 | 3