ЦИД >> Програма Сигурност >> Сигурност

   
 

Сигурност

Центърът за изследване на демокрацията играе активна роля във формирането на политиките в областта на сигурността. Между 1995 г. и 2001 г., Центърът си партнира с Програмата за развитие на ООН (UNDP) за ранно оповестяване на информация за наличие на етнически конфликти в България.  От 2001 Центърът пренасочва дейността си към подпомагане присъединяването на страната към НАТО и осъществяване на модернизация в сектор сигурност. Под формата на конференции или кръгли маси, Центърът предоставя форум на политически и военни лидери за обсъждането на въпроси, свързани със сигурността. Една от основните области за провеждане на изследвания в този сектор е свързана с контрола върху оръжията и тяхното разпространение. Заедно с международни неправителствени организации, Центърът работи за затягане на разпоредбите при износ на оръжия.

 

Събития

всички събития

Делегация на Мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията посети Центъра за изследване на демокрацията
Ролята на служители на първа линия в противодействието на радикализма все повече се признава като ключова на национално и европейско ниво. Мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията (Radicalisation Awareness Network – RAN) обединява служители на първа линия от цяла Европа, които работят ежедневно с хора, които вече са били радикализирани, или които са уязвими към радикализация. още »
 
Приватизацията на сектор сигурност в държавите в преход
Бързо растящият частен охранителен сектор в Югоизточна Европа получава незначително внимание в международните и национални дебати за управление на сигурността, въпреки нарастващите предизвикателства и възможности, които предоставя за гарантиране на сигурността като обществено благо в новите демокрации. още »
 

Публикации

всички публикации

Изнудването и рекета в ЕС: фактори за уязвимост
Изнудването и рекета са емблематични дейности за организираната престъпност. Въпреки факта, че през последните години тези престъпления не намират място сред основните заплахи от организирана престъпност разглеждани в стратегическите документи на ЕС, те все още остават важен проблем за редица европейски страни. още »
 
A Force for Good?: Частният охранителен сектор в Югоизточна Европа
Публикацията изследва и оценява развитието и състоянието на частния сектор за сигурност в четири страни от Югоизточна Европа (България, Сърбия, Албания и Косово), с оглед принципите на доброто управление и защитата на правата на човека. още »
 


   Програма Сигурност
   Теми
   изследвания