ЦИД >> Програма Сигурност >> Радикализация и тероризъм

   
 

Радикализация и тероризъм

В последното десетилетие противодействието на радикализацията, водеща до прояви на тероризъм, придобива все по-голяма важност за много Европейски държави. Това е въпрос, чиито драматични измерения станаха особено видими с атаките в Париж от 2015 година. Ситуацията в Сирия и Ирак и появата на т. нар. Ислямска Държава доведоха до нови заплахи за сигурността на континента, особено по отношение на Европейските граждани, присъединяващи се към ИД като чуждестранни бойци. Друга притеснителна тенденция е свързана с крайно десният екстремизъм, който в последно време също търпи възход. В отговор на извършените в последните десетилетия терористични актове в Европа, много държави приеха т. нар. „меки“ подходи. Фокусът на тази политика е поставен не само върху предотвратяване на терористични атаки, но и върху идентифицирането и превенцията на процеси на радикализация, които често предхождат употребата на насилие. Такава политика предполага установяване и адресиране на първопричините за радикализацията не по-малко, отколкото прилагането на мерки за контрол на проявленията 

В много Европейски страни има нужда от провеждането на повече емпирични проучвания относно това как, защо и кога отделни личности и групи се радикализират и какви са факторите, които тласкат някои от тях да преследват целите си чрез насилствени действия. Анализът на причините, водещи до тероризъм е нелека задача, предвид многообразието от фактори, които провокират подобни процеси. Събирането и анализа на емпирични данни обаче, е от голямо значение за формулирането на адекватни политически решения.

Разработването на механизми за превенция и противодействие на радикализацията е дълъг процес, който може да се базира на специално разработени инструменти за разпознаване, наблюдение и оценка на определени рискови признаци. Подобен подход може да бъде основан на участието на широк спектър от публични институции и гражданското общество, както и на създаването на инфраструктура, която да осигури тяхното сътрудничество и ангажирането на местните общности.

Отчитайки предизвикателствата, които феномените радикализация и тероризъм поставят пред Европейските общества, Центърът за изследване на демокрацията разработва методи за мониторинг на процесите и идентифициране на рискови групи в Югоизточна Европа.

 

Събития

всички събития

Връзки между престъпността и тероризма в Европа
Радикализацията и тероризмът са сред основните заплахи за сигурността, пред които е изправена Европа. Потенциалните връзки, взаимодействие или припокриване между конвенционалната и организираната престъпност, от една страна, и ектремистки организации, от друга, увеличават рисковете за сигурността. още »
 
Американската антитерористична политика при Буш, Обама и Тръмп
Американската антитерористичната политика все още е в процес на формиране от администрацията на президента Тръмп, но са налице индикации, че курсът ѝ няма да се промени особено в сравнение с политиката на Буш и Обама. още »
 

Публикации

всички публикации

Мониторинг на рисковете от радикализация
Процесите на радикализация, които могат да доведат до тероризъм, предизвикват нарастващо безпокойство сред международната общност, европейските граждани и техните правителства. Справянето с тази заплаха изисква ефективни политики за превенция, каквито вече се прилагат в редица страни – членки на ЕС. още »
 
Ситуационна оценка на тенденциите в екстремизма
Екстремизмът е едно от основните предизвикателства, пред които е изправена Европа днес. Той има разнообразни проявления като реч на омразата или физическо насилие, включително актове на тероризъм. Заплахите идват едновременно отвън и отвътре; и от растящия брой радикализирани на местна почва ислямски терористи, и от националистическите и антиимигрантските движения и крайнодясната агресия. Предвид динамичната вътрешна и външна среда за сигурност, необходимостта от навременни и солидни оценки на настоящите и бъдещите заплахи е по-голяма от всякога. още »
 
CSD Policy Brief No. 68: Мониторинг на радикализацията и екстремизма
През последното десетилетие процесите на радикализация и екстремизмът се превърнаха в сериозни предизвикателства за Европа. Нови рискове от ислямистка и крайнодясна радикализация наложиха въвеждането на редица политики, ефектът от които eдва сега се оценява. Тъй като радикализацията, която може да ескалира в насилие, е по-податлива на превенция отколкото на репресия, развитието на капацитет за идентифициране на ранни признаци на риск е от ключово значение. още »
 
Радикализация в България: заплахи и тенденции
Процесите на радикализация днес се развиват с голяма бързина, като крайните проявления на този феномен се наблюдават в световен мащаб. Разрушителните измерения на (насилствената) ислямистка или крайно дясна радикализация стават все по-видими в Европа и поставят нейните общества пред сериозни предизвикателства. още »
 


   Програма Сигурност
   Теми