ЦИД » АЕСОП » Полезни връзки

   
 

Български неправителствени организации

Български хелзинкски комитет

Фондация АКСЕС - София

Фондация Партньорство

Международен център по проблемите на малцинствата и културните вэаимодействия

Фондация Бева

Фондация Партньори България

Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе

Фондация Отворено общество - София

Български адвокати за правата на човека

Сдружение Самаряни

Турски културен център - 21 Век

Институт за принципите на правото

Център за социални практики

Организация Дром

Фондация Общество и информация

Консултативен център за антидискриминационна оценка на учебните средства

Организация на евреите в България Шалом

Социална фондация Инди-Рома 97

Русенска католическа организация - Каритас

Фондация Център за либерални стратегии

Фондация С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи

Център на НПО в Разград

Фондация Рома - Лом

Национален демократичен институт за международни дейности на САЩ

Фондация Програма Стъпка по стъпка

Център за развитие на медиите

Фондация Пайдея

Център за подпомагане на хора преживели изтезание


Държавни институции

Комисия за Защита от Дискриминация

Комисия по правата на човека и вероизповеданията

Националният съвет по етническите и демографските въпроси (НСЕДВ)

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на икономиката

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на образованието и науката

Министерство на правосъдието

Министерство на здравеопазването

Министерство на културата


Международни организации

Програмата за развитие на ООН

Европейска мрежа срещу расизма

Европейски ромски информационен офис

Европейски център за проблемите на малцинствата

Eвропейски център за правата на ромите

Група за политики по миграцията

Институт "Отворено общество" - страница за ромските програми на Института в Югоизточна Европа

Интернет център Антирасизъм - Европа

Mайнорити райтс груп интернешънъл

ПАКИВ - Европейски ромски фонд

Програма за наблюдение на присъединяването към ЕС

Федерален съюз на европейските етнически общности

Policing Minorities - Regional Network

Runnymede - независим британски мозъчен тръст по въпросите на етничността и културното разнообразие

UNITED - Обединени за интеркултурно действие

Galbeno -интернет сайт за ромско изкуство, история и език

Ethnocultural Diversity Resource Center - Romania

The resource center for roma communities - Romania

Interethnic Relations Research Center - Romania

Righting the Roma Foundation -Canada

Spolu International -The Netherlands 
(организация, подпомагаща инициативи за подобряване на социално-икономическото положение на ромските общности в Централна и Източна Европа)


   ПАРТНЬОРИ
      Полезни връзки
   
      Публикации
   
      За контакт
 

Център за изследване на демокрацията
ул. "Александър Жендов" № 5
София 1113, България

Димитър Марков
Координатор на проект
Тел: (+359 2) 971 3000/в. 342

Мария Дойчинова
Сътрудник
Тел: (+359 2) 971 3000/в. 351