ЦИД » Агенция на Европейския съюз за основните права

   
 

Агенция на Европейския съюз за основните права

Агенцията на Европейския съюз за основните права е орган на Европейския съюз (ЕС) със седалище във Виена, създаден по силата на Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 г. Тя е правоприемник на Европейския център за наблюдение на расизма и ксенофобията (ЕЦНРК). Агенцията е независима при осъществяване на своята дейност и си сътрудничи с национални и международни институции и организации, особено със Съвета на Европа, както и с организации на гражданското общество.

Основната цел на Агенцията е да оказва съдействие на институциите и органите на Общността и държавите членки в сферата на основните права и да ги насърчава да спазват тези права при предприемането на мерки и политики в съответните области от тяхната компетентност.

Агенцията за основните права, както и своя предшественик ЕЦНРК, координира Европейска информационна мрежа по проблемите на расизма и ксенофобията (РАКСЕН), която се състои от национални координатори във всяка държава членка на ЕС.

От 2006 г. национален координатор на РАКСЕН за България е Центърът за изследване на демокрацията чрез своето еднолично дружество Проект 1 ЕООД.


Новини

всички новини

Изявление на Агенцията на ЕС за основните права по повод Международния ден на ромите
Ромите съобщават за най-високите нива на дискриминация във всички области, изследвани от EU-MIDIS на Агенцията на ЕС за основните права. За да се подобри положението, ромските и травълър общности трябва да участват в подготовката, изпълнението и оценката на стратегиите, насочени към тях, подчертава Агенцията на ЕС за основните права в изявление по повод Международния ден на ромите 8 април.

още »
 
Съвместно изявление по повод Международния ден за премахване на расовата дискриминация
„Расизмът и ксенофобията продължават да се отразяват в ежедневието на значителен брой хора в рамките на Европейския съюз” предупреди Агенцията на Европейския съюз за основните права в съвместна декларация с офиса на ОССЕ за демократични институции и човешки права (ОДИЧП) и Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН) на Съвета на Европа. още »
 
FRA: Уроците на Холокоста не губят актуалност през ХХІ в.
Агенцията на Европейския съюз за основни права (FRA) оповести резултатите от първото проучване в ЕС за ролята на историческите обекти и музеи при изучаването на Холокоста и правата на човека на Министерската конференция в Аушвиц по случай Международния ден в памет на жертвите на националсоциализма през 2010 г. още »
 
Положението на ромите – граждани на ЕС, които се преместват и установяват в други държави – членки на Европейския съюз
На 9 ноември 2009 г. Агенцията на Европейския съюз за основните права представи доклада си „Положението на ромите – граждани на ЕС, които се преместват и установяват в други държави – членки”. Публикацията показва, че много роми – граждани на ЕС се установяват в други държави-членки в търсене на по-добри условия на живот, защото са подложени на расизъм, дискриминация и социално изключване. още »
 


   ПАРТНЬОРИ
      Полезни връзки
   
      Публикации
   
      За контакт
 

Център за изследване на демокрацията
ул. "Александър Жендов" № 5
София 1113, България

Димитър Марков
Координатор на проект
Тел: (+359 2) 971 3000/в. 342

Мария Дойчинова
Сътрудник
Тел: (+359 2) 971 3000/в. 351