Image gallery
 
(Л-Д): Руслан Стефанов, директор, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията, Делян Добрев, председател на Енергийната комисия в Народното събрание, и д-р Тодор Галев, старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията
[close]