Image gallery
 
Участниците в кръглата маса "Децентрализация и демократизация на българския електроенергиен сектор: постигане на основните енергийни и климатични цели на Европейския съюз", София, 27 ноември 2018 г.
[close]