Image gallery
 
(Л-Д): Иван Иванов, Председател, Комисия за енергийно и водно регулиране, Теодора Георгиева, Изпълнителен директор, "Ай Си Джи Би" АД, Ерик Рубин, Посланик на Съединените американски щати в България
[close]