Image gallery
 
По време на кръглата маса „Пострадалите от престъпления – нови тенденции в идентифицирането, оценката на нуждите и насочването в България и в ЕС“, София, 8 декември 2017 г.
[close]