Image gallery
 
Участниците по време на обучението на тема „Мултидисциплинарно сътрудничество за ефективно насочване, подкрепа и защита на правата на жертвите на трафик на хора“, София, 7-8 декември 2017 г.
[close]