Image gallery
 
Таня Гюнова, секретар на местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Пазарджик, Дияна Видева, координатор проекти в Асоциация „Деметра“ и Владимир Николов, прокурор в Районна прокуратура – гр. Плевен
[close]