Image gallery
 
(ЛД) Росица Славова и Мария Дойчева, прокурори в Специализираната прокуратура, Петя Добрева, директор на дирекция „Правна помощ“ в Националното бюро за правна помощ и Ивайло Илиев, районен прокурор на Сливен
[close]