Image gallery
 
Участниците в кръглата маса "Противодействие на недекларираната заетост и скритата икономика в Югоизточна Европа: към по-добро управление и просперитет", Белград, 13 декември 2016 г.
[close]