Image gallery
 
Оксана Неживенко, Катедра по финанси в Националния киевски университет и д-р Мартин Йирушек, преподавател по енергийна сигурност в Университета в Бърно
[close]